konumankeni.com
Happy Pi Day, Pi sayısı 03.14, 14 Mart 14.15
Bookmark and Share Kadim Dünya'dan beri o var... Her yılın 3'üncü ayının 14'üncü günü sembolik doğumgünü olarak kutlanıyor. Doğum saati ise 14.15... Biz de o saatte kendisi için pasta kesiyoruz... Peki nedir, Altın Oran, Phi Sayısı yani 1.618 Rhind Papirüsüile birlikte dünyanın en ünlü 2 sayısından biri olan Pi'nin hayat hikâyesi...

* Facebook profilime kim bakmış
* Depresyonda çikolata yerine
* Kuyrukluyıldızda hayat ikrisi buldu
* Gölge, Güneş'i parçaladıktan sonra...
* Ebola, yoksa bir Uzaylı-Alien mı?
* Mars UFO'su yeni RoswellVideo
* ''Oracle''dan tarihi çağrı
* Kanser tedavisinde raylı sistem
* Küresel Devrilme Noktası (Video)
* Evren, Mutlak Sıfır'a mı gidiyor 
* Panspermia'lı mı Dünyalı mı?
* Circinus-x1 Cehennemin Yüzü

Matematikçi:
''Dairenin çevresinin çapına oranıdır.''
Bilgisayar Programcısı:
''Pi 3,14159265389'dur''
Fizikçi:
''3,14159artı eksi 0,000005'tir''
Mühendis:
''Yaklaşık 22/7'dir''


3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923...

İsmini, Yunanca περίμετρον "perimetier"=çevre sözcüğünün ilk harfi olan π den alır.

Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.

Çapı ''1'' olan Daire’nin çevresi ''pi'' olur. Aynı zamanda Pi sayısı bir irrasyonel sayı olduğundan, hiçbir zaman sonlu bir tamsayı düzeninde ifade edilemez ve virgülden sonra sonsuz sayıda tekrarsız rakam içerir.


Arşimet 3.1/7 ile 3.10/71 arasında bir sayı olarak hesapladı.

kuyrukluyildizda,hayat,var,miMısırlılar 3.1605, Babilliler 3.1/8, Batlamyus 3.14166 olarak kullandı.

1596 yılında Alman Ludolph van Ceulen, virgülden sonraki yirmi basamağını hesapladı ve bu sayı Avrupa’da Ludolph sabiti olarak bilindi.


İtalyan Lazzarini 3.1415929, Fibonacci ise 3.141818 ile işlem yapıyordu. 18.yyda 140, 19yyda 500 basamağa kadar hesaplandı. İlk bilgisayarlarla 2035 basamağı hesaplanırken günümüzde milyonlarca basamağa kadar çıkılıyor.

Fabrice Bellard 2010'da Chudnovsky algoritması ile pi sayısının 2.699.999.990.000 basamağını buldu.

Elimizdeki en eski kayıtta, İskoç antikacı Alexander Henry Rhind'ten adını alan ve 1850'ler civarında kaçak yapılan Ramesseum kazılarında ortaya çıkan Kopist Ahmose'in yazmasında geçer:
''Çapın 1/9'unu kes ve kalanının üstüne bir kare çiz; bu alan dairenin alanının aynısıdır.''

Rhind
Papirüsü, 1865'ten beri British Museum'un pBM 10057 ve pBM 10058 kodlarıyla envanterindedir.

Yunan alfabesinin 16. harfidir. Yunanca çevre-çember anlamına gelen ''perimetier'' kelimesinin de ilk harfidir. İlk gerçek değerini Archimedes vermiş ama yaşı çok daha eski; Evreka ile popüler olsa da matematiğin temellerini atan Arşimet, Pi sayısının değerini hesaplamak için bir yöntem vermiş ve pi değerini 3+1/7 ile 3+10/71 arasında demiş. Ancak, Mısır'da uzun süre eğitim gören Arşimet'in  bunu muhtemelen Kadim Dünya'dan aldığı, Babilliler'in pek çok medeniyetin kaynağı Mezopotamyalılar'ın çok eski zamanlardan beri Pi'yi biliyordu.

Kadim Dünya'da idealleştirilmiş çemberlerle üçgenlerdeki geometrik şekillerle bu anlaşılıyor. 
Babil'den kalma Susa'da bulunmuş tabletlerde Pi 3,125'tir ancak gerçek değerini Arşimet vermiştir.
Supermassive Black Hole, cüce galakside dev karadelik, M60-UCD1 Ultra Compact Dwarf Galaxy Cüce Galaksi
İsviçreli matematikçi Leonard Euler, 1737'de daire çevresinin çapına oranı için Pi sembolünü kullandı. Leonard Euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. Ancak, Leonard Euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar. Kimilerine göre Pi sonsuzluktur, rutin olmayandır, bir hayat felsefesidir…

Ezoterik düşünce, sonsuzluk nedir, sonsuz olan nedir gibi konular üzerinde yoğunlaşınca bu düşünceler matematiği doğurdu, Pi sayısını doğurdu. Asal sayı nedir, türevler nelerdir, bunların hepsi aslında ezoterik, felsefi sorulardır.

Oysa Pi sayısının sadece matematik dersleriyle sınırlı kaldığı, arasıra bulmacalarda sorulduğu ve sadece matematikçilerin işi olduğu düşünülür. Dolayısıyla Pi’nin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve nasıl hesaplandığı merak edilmez.

deprem,bulutu,nedirPi, her türlü matematik işlemince büyük önem taşıyan çok ilginç bir sayıdır. Matematiğin birçok hesaplamasında örneğin; daireler, yaylar, pendulumlar gibi… pi sayısına rastlarız.

En hassas hesaplamalarda bile belli bir basamaktan sonrası önemini yitirdiği halde, insanlar niçin p’nin sonsuza giden basamaklarını bilmek istiyor?

Bu sorunun cevaplarından biri, muhtemelen, insanın sınırları ölçme isteği ve sonsuzu anlama iştiyakıdır. Bu sayı ile Yüce Yaratıcı’nın kâinatta vazettiği kanunlar arasında bir münasebet olduğunu düşünenler, bu sayının basamaklarında sanki bir işaret, bir mesaj aramışlardır.

''Tanrı, kanunlarını her zaman geometri ile vazetmiştir'' diyen Eflatun da onlardan biridir.

Atmosferik basınç sayısı P= 0,101325 dir. (1/karekök P) ile Pi sayısını yaklaşık olarak bulabiliyoruz.

Pi Sayısı Ve Giza Piramitleri:
Orijinal Kral Odası 10 × 20 × 11,18 kübit, yani yaklaşık 5.24 m × 10.48 m × 5,86 m [28] ya da 5.23 m × 10.47 m × 5,84 m [29] boyutlarında olup (doğudan batıya 34'4", kuzeyden güneye 17'2), kare biçimlidir. Kimileri bu oranların rastgele olmayıp altın orana (φ, phi) göre belirlenmiş olduğu düşüncesindedir.

Phi sayısı piramidin diğer ölçülerinde de göze çarpmaktadır. Petrie’ye göreyse ölçülerin bu oranlarda olması sadece sembolik nedenlere dayanıyordu.

Bununla birlikte Petrie Kral Odası’nın Mısır geometrisinin bir şaheseri olduğunu doğrular. Odanın uzunluğunun çevresine oranı 1’in pi sayısına (π) oranına eşittir. Piramidin kendisi de aynı oranlara göre inşa edilmiştir.

Keops piramidinin taban alanının, yüksekliğinin iki katına bölünmesi pi sayısını vermektedir.

Büyük Piramit'in Mısır kübit'ine göre alınmış bazı ölçüleri, yerküre hakkında, dünyanın güneş sistemindeki yeri hakkında, sonradan, unutulup modern çağda yeniden keşfedilmiş bir hayli bilginin var olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler ancak matematik olarak ifade edilebilmektedir.

Piramitin çevresi, bir yıl içindeki gün sayısını (365,24) göstermektedir. Bu çevrenin iki katı, Ekvator'da bir boylam derecesinin bir dakikasına eşittir. Eğik kenar üzerinden, tabandan doruğa kadar olan uzunluk, bir paralel derecesinin altıyüzde biridir. Çevreyi yüksekliğin iki katına böldüğümüz zaman, (pi) sayısı olan 3,1416'yı bulmaktayız (Bu rakam, eski Yunanlılann bulduğu pi sayısından, yani 3,1428'den çok daha gerçekti

Pi’yi ezberlemek için özel yöntemler var ve bu yöntemlere piphilogy deniliyor.

Akira Haraguchi pi’nin 100.000 basamağını ezberlemişti ve büyük bir yankı uyandırmıştı. Pi World Ranking List’de rekor Haraguchi’ye ait.

İnternete bakarsanız Pi hakkında çok sayıda kulüp görürsünüz. En ilginçlerinden biri ‘Pi nin ilk yüz hanesini Ezbere Bilenler Kulübü’dür.

Çok sayıda, binlerce, milyonlarca, rassal sayıları ikişer ikişer alsak; her ikilinin ortak böleni var mı diye baksak; sonra aralarında ortak bölen bulunmayanların tamamına oranı bulsak kaç çıkar? Yanıt: 6/Pi2 Yaklaşık 0,6 olan bu sayı kuramsal bir limittir.

Her hangi bir pratik uygulamada küçük farklı bir sonuç elde edilebilir. Burada kritik olan iki husustan biri sayıların gerçekten rassal olması, diğeri de denenen sayı çiftlerinin sayısının çok yüksek olmasıdır.
Bilinmeyen Deniz'de hayat , New Hebrides Trench video, First look at unexplored deep sea
İngiliz Birmingham Üniversitesi'nden Prof Mathews gerçek rassal sayı kaynağı olarak gökteki yıldızları kullanmış. En parlak yüz tane yıldızı almış, aralarındaki açısal mesafeleri ölçmüş ve bunlar arasındaki 1 milyon rassal sayı çifti çıkarmış. Sonra bu sayı çiftleri arasında ortak bölenlerin olmayanların sayısını bulmuş ve tamamına bölmüş. Elde ettiği oran 0,61 olmuş. Pi’yi buradan hesap etmek istersek 3,13 çıkar.

Ovalarda akarsular kıvrıla kıvrıla akar. Mendereslerin oluşması ile nehrin uzunluğu iki türlü ölçülmektedir. Biri kaynaktan döküldüğü noktaya olan kuş uçuşu düz uzunluktur. Diğeri ise gerçekten suyun gittiği eğri mesafedir. Amazon’dan Thames’e birçok nehir için bu oranı hesaplayan Hans-Henrik Stolum ortalama 3,14 değerini bulmuş.

Pi edebiyata da girmiştir. İngilizcede pilish, pi sayısı ile kısıtlamalı bir teknikle şiir veya yazı yazmak demek. Şiirde arka arkaya gelen her kelimedeki harf sayısının pi sayısındaki sırada olması demektir.

Örneğin Mike Keith tarafından yazılmış olan aşağıdaki şiir pi’nin ilk 3835 rakamı ile uyuşmaktadır. Bu şiirin başlığındaki 5 kelimesinde harf sayısı 3,1415 olarak hemen görülür. İlk bölümleri aşağıda verilen bu şiirin geri kalan kelimelerinin de pi ile nasıl uyuştuğunu görebilirsiniz.

One
A Poem
A Raven

Midnights so dreary, tired and weary,
Silently pondering volumes extolling all by-now obsolete lore.
During my rather long nap - the weirdest tap!
An ominous vibrating sound disturbing my chamber's antedoor.
''This'', I whispered quietly, ''I ignore''.

En uzun philish metin aynı yazar tarafından 2010’da yayınlanan Not a wake kitabıdır ve pi’nin ilk 10 000 rakamına karşı düşmektedir. Zaten kitabın ilk 3 kelimesi 3,14 olarak görülmektedir.

İlk kez 1733’de bir Fransız matematikçi, Georges Buffon tarafından ortaya konan ve onun adıyla anılan deney 1812’de LaPlace tarafından bir probleme dönüştürülmüştür.

Problem şöyle. Önünüze bir temiz kağıt alıp üstüne ''a'' aralıklarla paralel çizgiler çizin. Sonra elinize, boyu ''a''dan küçük olan bir iğne alın. İğnenin boyuna da ''b'' diyelim (b<a)

İğneyi rasgele kağıdın üstüne çok kez atın. İğneyi kaç kez attığınızı ve kaç kez iğnenin çizgilere değip değmediğini not edin. Bir çizgiye değen iğnelerin, toplam sayıya oranı b2b/πa olarak verilmektedir. Bu deneyi 1901’de İtalyan matematikçi Lazarini yapmış ve 3408 iğneden sonra 3,1415929 oranını bulmuş. Ancak sonradan bu deneyin bağımsız gözlemcilerce görülmediği için, Lazzarini’nin sayımlarda taraflı davrandığı iddia edilmiş.

Pi’nin matematiksel özellikleri çok araştırılmıştır. Pi bir rasyonel sayı değildir. Yani iki tamsayının oranı olarak ifade edilemez. Ondalık sistemde veya başka bir sayısal sistemde yazıldığı zaman sonsuza kadar uzar gider, bitmez. Ayrıca hiç tekrarlamaz. Tamamen rassal gibi ilerler. Rakamların dağılımı eşit gibidir. Pi bir transendental bir sayıdır. Yani hiçbir şekilde tam sayılarla yapılacak belirli sayıda cebirsel işlemlerle (aritmetik işlemler, kök alma, üs alma) ifade edilemez.

Onun sırrını ararken kendinizi ve kainatı keşfetme şansınız oldukça fazladır.

Bugün Pi sayısının kainatın sırlarına dair cevaplar içerdiğini düşünen insanlar vardır. Ama onun serüveni henüz bitmemiştir.

O bazı matematikçiler için kutsal bir sayıdır.

Pi, kültürel açıdan matematiksel sabitler içersinde en çok etki yaratanıdır. Bunu en basit nedenleri çok eskiden beri bilinmesi, çember gibi çok yaygın bir geometrik cisimle ilgili olmasi ise de bir başka nedeni de görünüşe göre bir kural izlemeyen ondalık açılımının insan aklını zorlayan kavranışıdır.

Her ne kadar matematiksel açıdan π çok az bir gizem içerse de popüler kültürde bunun aksini işleyen eserler bolca mevcuttur.

Ayrıca Eski Ahit'in bir bölümünde Pi sayısının değerinin 3 olduğu ima edildiğinden, kökten dinci Hıristiyanlar arasında π'nin değerinin okullarda 3 olarak öğretilmesini savunanlar da vardır.

Kimilerine göre ise sonsuz sayı ve sonsuz hayat manası taşır.

Kabalaya göre İbranicedeki harflerin matematiksel sayı karşılıklarıyla yazılmış Allah'ın 100. adının bulunduğu kabul edilen sayıdır.

satürn altıgeni video, satürnün gözü video* S-Bot Âri Irk aracı mı Video
* Radyasyon vücuttan nasıl atılır
* NASA, Tanrı'nın Eli'ni yakaladı  
* Süleyman'ın Anahtarı Clavicula Salomonis
* CIA'nın ünlü Kryptos Heykeli
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
Cehennem donduVideo
* AIDS'e karşı çıplak güreşVideo
* Kurukafa ISON hayatta Video
* S-bots Arî Irk yaratır mı?Video
* Panda Yavrusunun ilk adımları Video
* Hibrit Tutulma Kehanetleri
* Radyasyon vücuttan nasıl atılır
Clavicula Salomonis, Clavicula Salomonis, Süleyman'ın Anahtarı, Hz Süleyman'ın güçleri* FEMEN: Suratına işerim Video
* Panda Yavrusunun ilk adımları Video
* Hibrit Tutulma Kehanetleri
* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* Neden şimdi CERN?
* Helen Yayı harekete geçerse...
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* International Linear Collider ILC - Project Xplay video  
* Kansere karşı
* Japon seks sanatı sergisi Video
* Radyasyon vücuttan nasıl atılır
sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. King* Kaplanın doğumu gizli kamerada Video
* Aynalara dikkat...
* Her telefona kanmayın
* Panda yavruları Video
* İnsan hareketlerini anlayan bilgisayar
* UFO mu meteor mu (Video)
* Panspermia'lı mı Dünyalı mı?
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* Apophis yapamazsa 1999 RQ36 yokedecek 
* Boom De Yada Ah Dah(Video) 
* Hawking Evreni anlatıyor(Video)
* Kendi deterjanını evde yap
* Dev karınca şehriVideo
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Uzay uzay olalı böylesini görmedi (Video)
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Facebook'ta yeni tehdit
* Tutankhamun'un trompetlerinin sesi
* İkisinin sırrını çözen...
* Gelen Kızkardeş mi Marduk mu?
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Mama yerken dönen köpüş yavruları(Video)
* Kuleden düşen kayakçı(Video)
* Asıl 1 milyar erkek...(Video)
* Gerçek Hobbit Evi...  
* Modada yeni bir tarz...  
* Hayvanlara gizli kamera tuzağı
Lance Armstrong'un itirafı(Video)
* Neden şimdi CERN?
Kedinin dehşet ânı
Köy efsanesi doğru çıktı
* Cevabı verilemeyen 10 soru...
* Dev Mürekkep Balığı derin suda ilk kez görüntülendi Video
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Dev karınca şehriVideo
* Tardigrade-Tardigrada (Video)  
* Helen Kırığı harekete geçerse...  
* Facebook'ta yeni tehdit
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* Bugünün ve geleceğin fotoğrafı  
* Dünya'nın 2012'ye resmi vedâ ânı...
* 2012 Yılın Adamı...
* Küçük domuz Hamlet Video
* Arabaya saldıran timsah Video
* Bebek hipopotamın subalesiVideo
* Noel Baba'ya tehdit mektubu!
* Gençlik İksiri Timüs'ta
* Maludong yeni bir Homo türü mü?
* Âri miyiz melez mi?
* 1 dakikada devr-i âlem(Video) 
Denisova, X-Women, DNA, insan genomu, evrimapophis video, dünyanın 7. sonu* CERN - AntiCERN
* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* Cennet Cehennemimiz olacak
* Artık Book'unu çıkarttı
* Facebook'ta reklam sorunu
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Gradyan Güneş <img style=
* İlişki zindanı Facebook
* Twitter arşivine nasıl ulaşılır
* Facebook'ta Emniyet sorunu
* Facebook'ta hırsız Apps
* Hiç olur mu 4 yıldızlı bir gezegen    

* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* Kaptan Kirk ile Miley Cyrus Video
* Uzaydan yeryüzü keşfiVideo
Küçük kızla gorilin aşkı Video
İnanılmaz canlı yayın kazası Video
* Artık Book'unu çıkarttı
* Facebook'ta reklam sorunu
* Ölümden dönenlerin gördüğü beyaz ışığın sırrı
* Aynalara dikkat...
* Gerçek Işın KılıcıVideo
* Facebook'ta Emniyet sorunu
* Facebook'ta hırsız Apps
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
* Görünmezlik pelerini geliyorr
* Süleyman'ın Anahtarı - Clavicula Salomonis
* Dumansız Hava Sahası'nda sağlıklı yaşam masalı
* CERN'den Kaptan Kirk'e, CERN'den Kaptan Kirk'e...
* CERN'de neler oluyor?
* Kadim Pi'nin ilginç hayat hikâyesi
Görünmezlik Pelerini
Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Başbakan kaza geçirirse Video
* Doğaya salınan inekler(Video) 
Uzayda enteresan bir bir keşif
* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* İnsan yiyen robot EATR
* ABD'nin yeni silahıVideo
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
Gelecek Matrix mi Terminatör mü
* Şeriat yükseliyor...  
* Bu kızların başına gelen ders olur mu?  
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Sözlerimi Geri Alamam - Taksim Edition(Video) 
* Sen misin bana çarpan al sanaVideo
* Joan Baez Gezi mesajı
(Video) 
* Cenk Akyol NTV tepkisi(Video) 
* Giresun Valisi - Canlı Yayında mıyız(Video) 
* Davide Martello Taksim Konseri: Çav Bella(Video) 
* Araya penguen koyar, Hitler ile yatağa girersen (Video) 
* Hitler ile Penguşlar 
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
* Görünmezlik pelerini geliyorr
* Süleyman'ın Anahtarı - Clavicula Salomonis
* Evrende Karanlık Akım
* 15 Ocak 2010: Kargaşa döneminin başlangıçı
* T Pyxidis patlarsa yanarızz 
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* CERN LHC: 14 TeV hıza çıkıldığında neler olabilir
* Âlimler ve Câhiller
* Stephan Hawking vs Peter Higgs...
* Depremin ayaksesleri duyulmaya başladı
* Süleyman'ın Anahtarı Clavicula Salomonis
* CIA'nın ünlü Kryptos Heykeli
Evren Mutlak Sıfır'a gidiyor 
* Panspermia'lı mı Dünyalı mı?
apophis video, dünyanın 7. sonu* Liverpool ''When Maggie Thatcher Dies''(Video)
* ''Ding Dong the Witch Thatcher is dead''(Video)
* Ağaç müziği (Video)
Kedidir kedi (Video)
* Bahtsız Kutup Ayısı (Video) 
* Harlem Shake Miami HEAT Edition (Video) 
* Serenat yapan karga (Video)
* Nikahı birbirine katan küçük nedime (Video) 
* Dondurma Çocuk ile sevgilisi (Video) 
* Mission Impossible Squirrel (Video) 
* Anne kedi öksüz tavşan yavrusu (Video) 
* Yaya geçitinde trafiği tıkayan denizfili (Video) 
* Bir baba kızına bunu nasıl yapar (Video) 
* En hızlı Beyaz Atletin anısına 200 rekoru (Video)
* Sakar Sağdıç Bahtsız Gelin (Video)
* Kaleciyi de ağlara soktu (Video)
* Hınçal Uluç gibi öten horoz (Video)
* Huysuz çocuk arabada nasıl rahat durur (Video)
* Köpek papağan yemek (Video)
* Deli Penguen (Video)
* Koyun sürüsü ve otomobil (Video)
* Beyonce Şifreleri
* Uzay uzay olalı böylesini görmedi (Video)
* Güneş patlamaları(Video)  
* Rusya Liginde yılın asisti! (Video)
* Başbakana seksi kamera şakası (Video)
* Sevgi neydi?  
Kartopunu kimin attığına dikkat et! (Video)
Devrilen tırdan kurtulan motorcu (Video)
* Kuleden düşen kayakçı(Video)
* Asıl 1 milyar erkek...(Video)
* Gerçek Hobbit Evi...  
* Modada yeni bir tarz...  
* Hayvanlara gizli kamera tuzağı
* Neden şimdi CERN?
Kedinin dehşet ânı
Köy efsanesi doğru çıktı  
* Cevabı verilemeyen 10 soru...
* Dev Mürekkep Balığı derin suda ilk kez görüntülendi Video
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Mama yerken başları dönen köpüş yavruları(Video)
* Dev karınca şehriVideo
* Tardigrade-Tardigrada (Video)  
* Helen Kırığı harekete geçerse...  
* İnsan kurbân etme sunakları
* Devesa R136a1 (Video)
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gecei
konu mankeni manşet
Hand's of God , Tanrı'nın Eli, NASA NuSTAR
top teen of the night video
ufo videosu,güneşte ufo var mı, mars ufo gerçek mi, nasanın ufo görüntüleri
videosu izle
Cehennemin yüzü, Circinus X-1, Pergel X-1
akkuyu nükleer patlama videosu
güneş tersten doğduğunda ne olacak, güneş ters dönecek, güneş ters döndüğünde

Dijital kıyamet alameti, güneş patlamaları, güneş patlaması video
nude wrestling clip, jelly nude wrestling video, çıplak güreş videosu
Coral Spawning video Great Barrier Reef, Marathon Sex Session
konu mankeni manşet
NBA DailyZap video
Ganj nedir, bölünma, toplumsal ayrışma
ölümün rengi, ölümün vücuda yayılışı video
Fukushima Daichi Wind, Rüzgar enerjisi, yeşil enertji dönüştürülebilir enerji kaynakları
obama bunny ears video
killer robots video
İstanbul depremi, Marmara depremi, deprem tahmini
martin niemöller

roger waters istanbul video
doğaya salınan inekler video
sansürsüz videolar, daily video, eğlenceli videolar,
sansürsüz videolar, daily video, eğlenceli videolar,
konumankeni manşet
konumankeni manşet
akil nedir, akil ne demek, akilin anlamı
bishop Malacchia, In persecutione extrema S.R.E. sedebit ... Finis
karanlık madde, dark matter
hayvanlar aleminden seçmeler
sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. King
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* Bugünün ve geleceğin fotoğrafı  
* Dünya'nın 2012'ye resmi vedâ ânı...
* 2012 Yılın Adamı...
* Küçük domuz Hamlet Video
* Arabaya saldıran timsah Video
* Bebek hipopotamın subalesiVideo
* Noel Baba'ya tehdit mektubu!
* Gençlik İksiri Timüs'ta
* Maludong yeni bir Homo türü mü?
* Âri miyiz melez mi?
* Ruj sürmek yasaklanır mıVideo 
* Karınca Diyeti
* Cennet Cehennemimiz olacak
* CERN'de garip birşeyler oluyor
* Devesa R136a1 Video
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gecei
* İnsan kurbân etme sunakları
* 1 dakikada devr-i âlem(Video) 
* CERN - AntiCERN
* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* Cennet Cehennemimiz olacak
Denisova, X-Women, DNA, insan genomu, evrim* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Gradyan Güneş <img style=
* İlişki zindanı Facebook
* Twitter arşivine nasıl ulaşılır
* Hiç olur mu 4 yıldızlı bir gezegen    
* CERN, ışıkhızını aştığını ilan etmişti! 
* Dünya'nın 7. sonuVideo
* Peki ya Marduk?
* Âri miyiz melez mi?
* Maya Sun God Temple FoundVideo
* Olimpiyat açılışında UFOVideo
* Oyun öldürmez medya öldürür
* Grönland hızla eriyorVideo
* Peki ya Marduk?
* Higgs Bozonu mu acaba?
* Facebook'ta tehlikeli sular
* Son güneş patlamaları<img style=
* CERN, ışıkhızını aştığını ilan etmişti! 
* 2012 And New Planet Found?
* Ajan Smith haklı mıydı?
Stonehange'in sırlarıKayıp dünya, Roraima, Roraima Dağı, Roraima kayıp dünya* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* 1 dakikada devr-i âlem<img style=
* CERN - AntiCERN
* Hawking Evreni anlatıyor Video)
* Piskopos Malacchia'nın Kehânetleri
* 2012 aslında 2012 değil...
* Apophis çarparsa Video 
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* Roswell ve diğerleri ne gizlendi
Phoenix Işıkları - Phoenix Lights Video
New York'ta 13 Ekim UFO'su Video 
* İran füze denemesinde UFO Video
Moskova'da UFO bulutları Video
Gliese 581: The 1. potentially habitable exoplanet Video
* Köy efsanesi gerçek çıktı
* Cevabı verilemeyen 10 soru
* Garip yaratıklar resmi geçiti
* Âlimler ve Câhiller
* Tanrıcılık oynuyor, yapay yaşam başlattıı
* Âni Kutup Kayması teorisi ispatlandı
* Apophis yapamazsa 1999 RQ36 yokedecek 
* Roswell Vak'ası ve diğerleri, daha neler saklandı?
* CERN'den Kaptan Kirk'e
* Bütün Kötülüklerin Anası mı??
* WISE'ın gözünden Mars Video 
* Devesa R136a1 Video
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gece
* İnsan kurbân etme sunakları
* Gerçek El Dorado bulundu mu?
* Evrende Karanlık Akım
* 15 Ocak 2010: Kargaşa döneminin başlangıçı
* T Pyxidis patlarsa yanarızz 
* Öldüren oyun Space Monkey efsanesii
* Evrenin bebeklik çağının foto-albümüü
* Yeni süper dünya 61 Virginis'tee

* Spinoloricus Cinzia yeni bir tür mü?
* Kutsal Kase de Cennet Bahçesinde mi?
* Evren'in geçmişine yolculuk Videok?
* Gerçek Marslı fosillerii
* Astronomlar onun peşindee
* Meksika'daki garip yaratık
konumankeni.com anasayfası İnternet derginiz Konu Mankeni'ni kullanma kılavuzu ve bize ulaşma yöntemleri üzerine açıklayıcı, bilgilendirici ve dahi aydınlatıcı vs vs vs bir bölüm