Osmanlı Devleti nerede kuruldu Kayılar mı kurdu, Halil İnancık tarihi tekrar yazıyor 
Halil İnalcık Osmanlı İmparatorluğunun Yalova'da kurulduğunu iddi ediyorTarihçilerin Tarihçisi Halil İnancık, aslında yıllardır hatta 40 yıldır akademik çevrelerde seslendirdiği, yayınlarında yazdığı tarih tezini artık yüksek sesle söylüyor ve geniş çevrelerin de duymasına uğraşıyor. Yoksa, dün bu tezleri savunmaya başlamadı ya da dün bulmadı bunları. Aslında, İnalcık Hoca'nın teziyle birlikte Akademik çevreleri ve tarihçilerin durumunu da tartışmaya açmak gerekiyor. Çünkü bugüne dek Karacahisar'ın yerini dahi bilmeyen duymayanlar, Bafeus Savaşı'nın geçtiği yeri bilmeyenler mevcut. Hakeza''Evet ama...'' diyenlerle ''Hocamız böyle söylemiş ama...'' diyenlerin karşı bir tezleri yok. Sadece yaygın inanışı dillendirmeye devam ediyorlar veya tarihi formasyon dışındaki hurafelerle, ''Osmanlı'', ''Ecdadımız'' gibi hassasiyetlerle tabulaştırarak bakıyorlar olaya yahut da Hoca'nın yazdıklarını hiç okumadan eleştiriyorlar. Tıpkı, ''16 Türk Devleti'' diye bugün gösterilen ve ikisi dışında hiçbir tarihi mesneti olmayan bayraklar gibi... Bookmark and Share

''Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Tarihi Uluslararası Sempozyumu''nda ilk kez sesini kamuoyuna da geniş biçimde duyuran Halil İnalcık Hoca, Osmanlı'nın Oğuzların Kayı boyundan geldiği konusunun da hurafeden ibaret olduğunu iddiasını tekrarlamıştı. Şimdiyse Sabah gazetesindeki röportajında fikirlerini izah ediyor. Buraya bazı satırbaşlarını alarak röportajın tamamını linke tıklayarak okuyabilirsiniz... 

* Maya Takvimi sayfaları- Dresden Codex
* Osmanlı Tarihine giriş kitapları
* İstanbul'un tarihini değiştiren mezar (Video)
* Kutsal Kase de Cennet Bahçesinde mi?
* Kralın seks oyuncağı

''Eski tarihçilerimiz birisinin naklettiği rivayeti aynen alır kitabına koyar. Bu sahte bir rivayet midir, yanlışlıklar var mı, sorgulamadan aynen kaynağının söylediği gibi alır. Bunun asıl bir sebebi "Müslüman yalan söylemez" inancı olabilir. Halbuki bir tarihi olay ve kişi hakkında söylenen rivâyeti tarihçi kullanırken, bunu süzgeçten geçirmek zorundadır.''

''Osmanlı beyliğinin kesin biçimde Yalak-Ova savaşı sonucu kuruluşu meselesine gelince... 1302'de Osman Gazi'nin kazandığı Yalakova-koyunhisarı (Bapheus) Zaferi, Anonim Tevarih-Âli Osman'da uzun uzadıya anlatılıyor. Aşıkpaşazâde'de sadece iki cümle var, ayrıntısı yok. Bu önemli zaferin ayrıntılarını Osman Gazi'nın çağdaşı Bizanslı Georgios Pachymeres'in eserinde buluyoruz. Yalakova'da Osman Gazi'nin 5 bin kişilik bir kuvvetle Bizans kuvvetlerini denize döktüğünü yazıyor... Bizans tarihçisi bu savaşı büyük bir zafer olarak tespit etmiş ve bundan sonra Osman'ın bayrağı altına Anadolu'dan gazilerin gelip katıldığını işaret etmiştir.''

* Kral Süleyman'ın Anahtarı - Clavicula-Salomonis
* Atlantis İzmir'de mi?

''Osmanlılarda hanedanın menşei hakkında başka bir teori vardır. Oğuznâme'de Türkler'in dip-atası Oğuz Han olarak kaydedilir. Sözde onun 6 oğlu olmuş. Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ, Deniz... Gün en büyük oğluymuş... Onun oğlu da Kayı... Oğuz Destanı diyor ki, Hanlık Oğuz Han'dan sonra Gün Han'ın hakkıdır ve ondan sonra da bütün Türk kabileleri üzerinde egemenlik Gün Han'ın oğlu Kayı'ya aittir. Osmanlı hanedanı da işte bu Kayı Han'dan geliyor.

* İskender'in Taçı

Bu şecereyi, ikinci Murad zamanında 1440'lara doğru Yazıcızade ortaya atmıştır. Yazıcızade diyor ki, Osman Gazi zamanında kabileler toplandı ve Oğuzhan'ın vasiyeti gereğince Kayı Han neslinden gelen Osman'ı han ilan ettiler... Osmanlı hanedanı Kayı Han neslindendir. Bu hikâye, 1440'larda ileri sürülmüştür. Yazıcızade neden bunu yazdı, açıklanması kolay. Timur, Osmanlılar'ı yendikten sonra Yıldırım Bayezid oğulları üzerinde egemenliğini kabul ettirmiştir.

Timur'un oğlu Şahruh, İkinci Murat zamanında kendisine bir hil'at (Hükümdarların takdir için bir kimseye verdikleri cübbe) gönderip bunu giymesini, kendi egemenliğini tanımasını istemiştir. Zira Timur ve oğulları kendilerini Oğuzhan neslinden sayarlar. Büyük hanlığın kendilerine ait olduğunu iddia ederler. İşte bu iddia karşısında II. Murad kendi bağımsızlığını göstermek üzere Oğuzname destanını kullanmış ve Osman Bey'in Oğuzhan'ın neslinden olduğu iddiasını benimsemiştir. Kayı menşei iddiası, Timuroğulları'nın Oğuzhan'dan geldikleri iddiasına karşı siyasi bir iddiadır. Bu, bir kurgudur. Fatih zamanında şehzadelere Oğuz, Korkut adlarını vermişler ve topların üzerine Kayı damgasını koymaya başlamışlardır. Kayı teorisi Osmanlı hanedanını yüceltmek için ortaya atılmış bir teoriden ibarettir. Bunu 40 yıl önce de yazmıştım.''

''Deniyor ki Osmanlı devleti Bilecik'in Söğüt kazasında kurulmuştur... Osman Gazi'nin kariyerinde, beylik yani bir devlet kuruluncaya kadar bir takım aşamalar vardır. Babası Ertuğrul gelip Söğüt'te yerleşiyor... Bir aşiret olabilir ama bu beylik, bir devlet kurulması şeklinde yorumlanamaz. Osman 1288'de Eskişehir yakınında tepede Bizans tekfuru elindeki Karacahisar kalesini fethetti. Bazıları bunu Osmanlı beyliğinin kuruluş tarihi olarak yorumlayabilir. Ondan sonra Osman 1299'a doğru Eskişehir'den Bilecik'e kadar geniş bölgeyi fethetti. Yenişehir sınırında Bizans'a karşı yerleşti ve akınlara başladı. Bunun tarihi 1299'dur. Bu söylediğim tarihlerin herhangi birini beyliğin, devletin kuruluşu olarak alabilirsiniz. Ama bu aşamalardan hiçbiri Bapheus zaferi gibi çağdaş bir kaynak tarafından tam tarihiyle teyit edilmemiştir. Ancak Osman'ın 27 Temmuz 1302'de Bizans ordusuna karşı kazandığı zafer çağdaş Pachymeres tarafından zikredilmiştir. Bu nedenle bir tarihçi olarak 27 Temmuz 1302 tarihini alıyorum.''

* Helmut Rubbert von Kübel'in hâtıratıl
* Caniler Kralı Killing
* Konuk yazar: Vinston Çörçill
* CIA'nın ünlü Kryptos Heykeli
* Clavicula Salomonis