konumankeni.com
mahşerin dört atlısı, Mahşerin 4 Atlısı
konumankeni.comBookmark and Share

Kıyâmet Alâmetleri belirdi ve Mahşer'in Dört Atlısı harekete geçti...

Önce Gökyüzü'nden yağan ölü kuşlar 
Video sonra Sular'da ölü balıklar ve yarılan Yer... Nükleer Kıyâmet bulutları yayılırken Dünyanın kayan ekseniyle iklimsel yeni değişiklikler de olacak...

2016 Kehanetleri
Güneş PatlamasıVideo
* Helen Yayı harekete geçerse Marmara
* Küresel Devrilme Noktası (Video)
* Hz. İsa Mecdelli Meryem ile evlenmişVideo
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* Malacchia'nın Son Papa Kehaneti
* 666 mı 616 mı? Papirüs 115
* Tanrı'nın Rottweiler'ı söylemişti
* Yeni bir tür canlı
* Kuyrukluyıldızda hayat ikrisi buldu
* Kanlı Ay Tutulması etkisi
* Hitler'in Papa'sı
* Spermbots Arî Irk aracı mıVideo
* Circinus-x1 Cehennemin Yüzü
Beyaz at ve binicisi, Kutsallığı simgeler; yay taşır, taç takar; savaşır ve yener... 

Kırmızı, Al at ve binicisi, dökülen kanların rengini simgeler; kılıç taşır, savaş getirir...

Siyah yağız at ve binicisi, ölümün, hesap gününün yakınlığını simgeler; terazi taşır, kıtlık, açlık, yoksulluk getirir...

Yeşil at ve binicisi, ölümün soğuk yüzünü simgeler; çürümeyi, ölümün kılıçını taşır, sonu getirir...

Dünya üzerindeki omurgalı canlı ağırlığının %97'sini kendi evcil hayvanları ile birlikte kaplayıp havada ve karada diğer canlılara yer bırakmayan suları, nehirleri, denizleri kirleten yaşam alanlarını yokeden balıkları avlaya avlaya tüketen insanoğlu kendi sonunu da hırsı ve iktidar düşkünlüğü ile hazırlıyor...

VAHİY - 6. BÖLÜM - YEDİ MÜHÜR:
Birinci at ve binicisi...
Son Papa kehaneti,vatikan ne zaman yıkılacak,Piskopos Malacchia kehanetleriSonra Kuzu'nun yedi mühürden birini açtığını gördüm. O anda dört yaratıktan birinin, gök gürültüsüne benzer bir sesle, «Gel!»dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Bu ata binmiş olanın bir yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı.

* CIA'nın Kryptos Heykeli
Ölüdeniz Yazıtlar - Kumrân Yazıtları Video

İkinci at ve binicisi...
Kuzu ikinci mührü açınca, ikinci yaratığın «Gel!» dediğini işittim. O zaman başka bir at, kızıl bir at çıktı ortaya. Ata binmiş olana, dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verilmişti.

Üçüncü at ve binicisi...
Kuzu üçüncü mührü açınca, üçüncü yaratığın «Gel!» dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Ata binmiş olanın elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim: «Bir ölçek buğday bir dinara ve üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağı ve şaraba zarar verme!»

Dördüncü at ve binicisi...
Kuzu dördüncü mührü açınca, «Gel!» diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Ata binmiş olanın adı Ölüm'dü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, vebayla ve yeryüzünün vahşi hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi.
sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. King
Kuzu beşinci mührü açınca, sunağın altında, Tanrı sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülmüş olanların canlarını gördüm.

Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı: «Kutsal ve gerçek olan Efendimiz! Yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin?»

Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan diğer Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek, kısa bir süre daha beklemeleri istendi.

Kuzu altıncı mührü açınca, büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş, keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay, baştan aşağı kan rengine döndü.

İncir ağacı, güçlü bir yel tarafından sarsıldığında nasıl ham incirlerini yere dökerse, gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü.

Gökyüzü, dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ ve her ada, yerinden sökülüp alındı.

Dünyanın kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, bütün köleleri ve özgür kişileri, mağaralarda ve dağların kayaları arasında gizlendiler.

Dağlara ve kayalara seslenip dediler ki, «Üzerimize düşün! Taht üzerinde oturanın yüzünden ve Kuzu'nun gazabından saklayın bizi!

vatikanın sakladığı gerçek hz isaÇünkü Onların gazabının büyük günü geldi, buna kim dayanabilir?»

Yedi yıldız, iki ağzı keskin kılıç, gökte bir kapının açılması, yeşim taşı, gökkuşağı, 24 ihtiyar, 6 kanatlı arslan ve kartal, mühürlerini çözmeye kimsenin layık olamadığı 7 mühürle mühürlenmiş kitap, yay, terazi, Doğu’dan bir meleğin çıkması, meleklerce 7 borunun öttürülmesi...

Dünya’ya büyük bir yıldızın düşmesi, yaşadıkları olaylardan sonra insanların ölümü kendilerinin ister hale gelmeleri, demirden zırhları olan savaş çekirgelerinin insanlara zararlar vermeleri, Fırat nehri yanında bağlı dört meleğin çözülmesi, ağızlarından ateş-duman ve kükürt çıkan yaratıklar, insanların üçte birinin ölmesi, insanların tüm yaşadıklarına rağmen tövbe etmemeleri, başında gökkuşağı ve elinde açılmış küçük bir kitap bulunan güneş yüzlü melek, ağza alındığında tatlı ve hazmedilirken acı gelen bir kitap, 12 yıldızdan tacı olan bir kadının tüm ulusları demir çomakla güdecek bir oğul doğurması, göğün yıldızlarının üçte birini kuyruğuyla sürükleyen kızıl bir ejder, başları üzerinde küfür adları yazılı yedi başlı bir canavar, bir meleğin emriyle yeryüzünde “hasadın biçilme vakti”nin gelmesi, güneşin insanları kavurması, canavarın yokedilmesi, Doğu’dan gelen kralların yolunun düzenlenmesi için Fırat nehrinin hazırlanması, büyük kentlerin depremlerle yıkılması, Tanrı’nın kelamı adıyla anılacak olan ve ulusları demir çomakla güdecek olan krallar kralının ortaya çıkması, şeytan olan ejderin bin yıl boyunca hapis kalacak şekilde bağlanması ve insanların kurtarıcı ile 1000 yıllık yeni bir döneme girmesi, kitabın açılması, parlak sabah yıldızı...

VAHİY 1. BÖLÜM:
Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, ‹‹Alfa ve Omega Ben'im›› diyor. İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Rab'bin gününde Ruh'un etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses, ‹‹Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfya ve Laodikya'ya gönder›› dedi. Bana sesleneni görmek için arkama döndüm. Döndüğümde yedi altın kandillik ve bunların ortasında, giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarınmış, insanoğluna benzer birini gördüm. Başı, saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları, ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. Sesi, gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. O'nu görünce, ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi: ‹‹Korkma! İlk ve son Ben'im. Diri Olan Ben'im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz.

Kayıp dünya, Roraima, Roraima Dağı, Roraima kayıp dünya* Ay'ın karanlık yüzü Türkiye ve Vatikan üzerinde
* In persecutione extrema S.R.E. sedebit ... Finis  
* Kralın seks oyuncağıı
* Bilinmeyen denizde hayat Video

Mahşerin dört atlısının İsa'nın hazır bulunuşunu gösteren alametlerle ilgisi vardır. Bu kısa bir dönemdir ve bunu İsa'nın Armagedon'daki yargılama için gelişi izlemelidir. Mahşerin dört atlısı atlarını bu zaman dilimi arasında sürmektedirler.
LUKA 21. BÖLÜM
Onlar da, ‹‹Peki, öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?›› diye sordular. İsa, ‹‹Sakın sizi saptırmasınlar›› dedi.
‹‹Birçokları, ‹Ben O'yum› ve ‹Zaman yaklaştı› diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek, ama son hemen gelmeyecek.›› Sonra onlara şöyle dedi: ‹‹Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman İnsanoğlu'nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.›› İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: ‹‹İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Tanrı'nın Egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan kalkmayacak.

Supermassive Black Hole, cüce galakside dev karadelik, M60-UCD1 Ultra Compact Dwarf Galaxy Cüce Galaksi* Mavi Kitap ve Roswell UFOVideo
* Mars UFO'su yeni RoswellVideo
* CERN Project-X Video
* Facebook profilime kim bakmış
* Jesus Tomb? (Video)
* Kayıp Da Vinci Şifresi (Video)
* Stonehenge'in sırlarıç
* Kayıp Kıta Laramidia
Clavicula Salomonis, Clavicula Salomonis, Süleyman'ın Anahtarı, Hz Süleyman'ın güçleriKayıp Dünya'dan manzaralar
* ''Oracle''dan tarihi çağrı
* Yellowstone patlarsa...
* Sadece Naziler mi Nazi'dir?
* Gerçek El Dorado mu?
Osmanlı Tarihine giriş kitapları
Osmanlı İmparatorluğu nerede kuruldu
* Ayasofya'nın Meleği
* Facebook'ta profilime kim bakmış
Blood Moon Tetradı
* Kayıp Da Vinci Şifresi: Cerca Trova (Video)
* Shakespeare olmak ya da olmamak play video
* Hitler'in Papa'sı
* Clavicula Salomonis
* Spermbots Arî Irk aracı mıVideo
* Kutbi Girdap Cehennem'i dondurduVideo
* AIDS'e karşı çıplak güreş Video
* FEMEN: Suratına işerim Video
* Kurukafa ISON hayatta Video
* Panda Yavrusunun ilk adımları Video
* Hibrit Tutulma Kehanetleri
* Kötülük Tanrısı Apophis yeryüzene inecek (Video) 
* Tarihi değiştiren dinazor embriyosu
* Mısır'ın kadim assolisti Nehmes Bastet
* Radyasyon vücuttan nasıl atılır
* Kansere karşı
* Gençlik İksiri Timüs'ta
* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* Kaplanın doğumu gizli kamerada Video
* Aynalara dikkat...
* Her telefona kanmayın
* Panda yavruları Video
* Tardigrade-Tardigrada (Video)  
* Helen Kırığı harekete geçerse...  
* İnsan hareketlerini anlayan bilgisayar
* Ermeni kurbanlarını ve Talat Paşa'yı anmak
* Miep Gies, Anne Frank'ın yanına Cennet'e...
* Doktor Ölüm'ü kim korudu
* Arbeit Macht Frei - Çalışmak Özgürleştirir
* Robin Hood, Hitler'in hizmetkârıymış
* Nazi vatanhainlerine aklama
* Hitler'le yatağa girersen
* UFO mu meteor mu (Video) 
* Panspermia'lı mı Dünyalı mı? 
* İnsanlığın sonunu getirebilir
* Uzay uzay olalı böylesini (Video) 
sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. King* Neden şimdi CERN?
* Facebook'ta yeni tehdit
* Tardigrada ile Cyanobacteria'nın sırrı 
* Evren'in geçmişine yolculuk(Video)
* Boom De Yada Ah Dah(Video) 
* Gelen Kızkardeş mi Marduk mu?
* International Linear Collider ILC - Project Xplay video
konu mankeni manşet
top teen of the night video
günün videosu izle
karadelik çemberi, karadelik diski, Quasar RX-J1131, Kuasar nedir , Kuasar nasıl görülür, en uzak Kuasar hangisi
Hand's of God , Tanrı'nın Eli, NASA NuSTAR
hitler aids commercial
daily video
Cehennemin yüzü, Circinus X-1, Pergel X-1
ay tutulması Türkiye etkileri
akil nedir, akil ne demek, akilin anlamı
güneş tersten doğduğunda ne olacak, güneş ters dönecek, güneş ters döndüğünde
nude wrestling clip, jelly nude wrestling video, çıplak güreş videosu
Dijital kıyamet alameti, güneş patlamaları, güneş patlaması video
Coral Spawning video Great Barrier Reef, Marathon Sex Session
konu mankeni manşet
2500 fps slow motion , Hoparlörün üstüne dökülmüş boyaların slow motion 2500 fps kaydı
ölümün rengi, ölümün vücuda yayılışı video
Fukushima Daichi Wind, Rüzgar enerjisi, yeşil enertji dönüştürülebilir enerji kaynakları
hayvanlar aleminden eğlenceli fotoğraf ve videolar
konumankeni manşetkaranlık madde, dark mattergünün videosu

harlem shake top10