konumankeni.com
Maya Takvimi, Maya Dili, 2012, Maya takvimi sayfaları, Maya 2012 kehaneti, Dresden Maya Codex, Maya Takvimi nedir, Maya Takvimi ve 2012
devon farmer girls photo gallery Bookmark and Share   Bugün Dresden Müzesi'nde bulunan ve Dresden Codex diye adlandırılan sağlam kalan Maya Takvimi sayfalardan biri... Peki, yıllar boyunca sayısız kitaba malzeme yapılan Maya dilini bilmedikleri halde uzman kesilenlerin tvlerde ahkâm kestiği 2012 yalanı hakkında gerçekler ne?

Meksika'nın Ulusal Antropolojik Tarih Enstitüsü Uzmanı Erik Velasquez ''Mayaların 2012'ye dair herhangi bir kehanette bulunduğu tamamen boş bir söylenti. Pazarlama amaçlı bir yalan'' dese ve NASA uzmanlarının Maya Takvimi ve 21 Aralık 2012 için söyledikleri ise ilginç (Video) çok ilginç olsa da kehanete inanlar çoğunluktaydı fakat boş çıktı... Bir kısım, takvimlerde 1 senelik kayma olduğunu savunup 2013'ün 21 Aralık'ını beklese de o da tutmadı. video Maya Temple Found, mayan Sun God Temple Found?, gold mine, king and sun god, Aztec and Inca empires, the Maya civilization, Guatemala, Belize, and Mexico's Yucatan region, El Zotz, Diablo Pyramid, Unprecedented Maya Mural Found, Contradicts 2012 'Doomsday' Myth

* 2012, aslında 2012 değil...
* Ne demişti Martin Niemoller
* Sadece Naziler mi Nazi'dir?

Meksika Ulusal Antropolojik Tarih Enstitüsü defalarca açıklama yapmıştı. Enstitü, Mayalardan geriye kalan hiçbir metinde dünyanın sonundan bahsedilmediğini ve keşfedilen yaklaşık 15 bin Maya yazıtı içinde 2012 tarihine sadece iki yerde rastlandığını açıklamıştı.

Enstitünün Aralık 2011'de düzenlediği yuvarlak masa toplantısına katılan dünya üzerindeki 60 (yazıyla altmış) uzman, 2012 tarihine değinilen Maya tabletlerini yeniden okumuş ve kıyamet gününe değil, takvimdeki dönemlerden birinin sona erişine göndermede bulunulduğunu açıklamıştı.

Sven Gronemeyer, Maya takviminin aşağı yukarı 400 yıllık dönemlere ayrıldığını ve 2012'den bu dönemlerden birinin sonu olarak bahsedildiğini söylemişti.

2012'den aynı zamanda Maya tanrılarından birinin dünyaya geri döneceği tarih olarak bahsediliyor.

Meksika'nın Ulusal Antropolojik Tarih Enstitüsü de Mayaların 2012'de dünyanın bir felaketle yok olacağı kehanetinde bulunmadığını açıkladı.

2012 öncesinde Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Kasım ayının 25'inde, şu ana dek gizli tutulan 2 parçanın, Aralık 2011'de uluslararası 60 Maya uzmanı tarafından bir Yuvarlak Masa toplantısında incelenmesi için karar almıştı.

Meksika
Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü sözcüsü Arturo Mendez'e göre yaratılan ve internette popüler olan Maya Kehaneti efsanesi, Batılıların Mesih beklentisiyle yaptıkları yanlış bir yorumdu.

Clavicula Salomonis, Clavicula Salomonis, Süleyman'ın Anahtarı, Hz Süleyman'ın güçleri* Kayıp Da Vinci Şifresi: Cerca Trova (Video)
* Kent içinde paralel evren
* Kayıp Kıta Laramidia tarihi değiştirecekk

University of Texas at Austin'tan Maya epigrafi uzmanı David Stuart da 2012 efsanesine katılmayanlardandı.

Üstelik, Comalcalco'da bulunan bir başka taş tablet, takvimin şimdiye kadarki yaratılan efsanesine ve 13 Baktun'a uymuyordu. Her 52 yılda bir tekrar eden yuvarlak bir takvim sözkonusu, üzerinde de tam okunamamakla, neyi ya da kini kastettiği anlaşılmamakla birlikte ''O geldi'' yazıyor.


Stuart, ''geleceğe dair bir takvimde geçmişe dair bir ifade olamayacağı'' görüşünde. Tortuguero yazıtında Maya savaş ve yaratma Tanrısı Bolon Yokte'nin ortaya çıkışını işaret eden bir ifade var. Bu yazıt tam çözülememiş ve çatlaklar, kırıklar, hasar yüzünden tam da okunamamış olmasına rağmen bazıları internette ve popüler kültürde yerleşen ''Gökyüzünden inecektir - He will descend from the sky'' ifadesini Tortuguero yazıtına atfetmiş hatta uydurmuş durumda.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü uzmanları 
Bolon Yokte için Tortuguero taşındaki ifadenin Batılar ve özellikle de Hristiyan kültüründeki Mesih inançı ile birleştirilerek çarpıtıldığını ve dünyanın sonu efsanesi yaratıldığı görüşünde...

MAYA DİLİ
2012 efsanelerinin kaynağı Maya Takvimi ve Mayalar'ın dünyanın sonuna dair kehanetleri olsa da gerçek olan şu ki, Lenguas Mayenses - Maya Dilleri ve yazısı henüz okunamıyor... Çözülmesi de eğer bir tür Rosetta Taşı bulunamazsa çok zordur. Alfabeleri yoktur ya da var idiyse bile bilinmiyor, yaklaşık 800 kadar işaret tespit edilmiştir... Bugün Meksika Yucatan, Campeche ve Quintana Roo bölgelerinde Mayalar'ın torunları sayılan yaklaşık 6 milyon kişi tarafından konuşulsa da yaklaşık 50 lehçe ya da dilden oluşan bir dil ailesidir...

1960’lı ve 1970’li yıllarda çözülmeye başlamışsa da günümüzde Maya metinleri tümüyle okunamamaktadır. Sözel dil de kesin değildir, fonetiği tam bilinememektedir. Bir takım Latin alfabesine dayalı fonetik yazılım çalışmaları yapılsa ve bunlardan biri de 1989'da Guatemala'da kabul görse de bunlar eldeki kadim belgeleri çözmekten ziyade kısmen hayatta kalan dili, bugünün yazısına çevirme girişimleridir. Osmanlıca'nın latin harfleriyle yazılması gibi düşünebilirsiniz.

İSPANYOLLAR YAKIP YIKTI

Rahip Diego de Landa'nın komutanlık ettiği İspanyol işgalinde ele geçirilen tüm Maya yazıtları, kütüphanesi yazılı ne varsa ''Şeytani'' diye tamamen tarumar edilmiş, yakılıpp yokedilmiştir. Halk da kılıç ve barutla katledilmiştir. Tam bir soykırım sözkonusudur.

Bugün elde kalanlar; Arkeolojik sit alanlarındaki tahrif edilmiş taş yazıtların, tabletler ile üç Maya elyazması ve birkaç sayfadan ibarettir. Mayaların yazılı geleneği de aktarılamamıştır. Sözlü dil kısmen yaşasa da, yazı dilini bilen bir nesil bugün yoktur.

* Gerçek El Dorado bulundu mu?
* Clavicula Salomonis
Piskopos Malacchia'nın kehânetlerii

Maya kazılarında sık sık, alçıdan yapılma dikdörtgen tabletler keşfedilmektedir, fakat üzerlerinde organik izler kalmadığı için gerçek tarihleri, yaşları hakkında ancak varsayımlarda bulunulmaktadır.

ALFABE YOK...
Son incelemeler, Mayalar’ın yazı sisteminde, aynı sözcüğün yazımında hem alfabetik sistemin hem de ideografik sistemin bir arada kullanıldığını göstermiştir.

Maya dillerinin yazımında karmaşık, alfabetik olmayan bir yazı sistemi kullanılmıştır. Bu, kısmen logografik, kısmen de hecesel seslere dayalı bir karışımdan oluşan yazı sistemidir; bir başka deyişle, eski Mısır yazısında ve Çince'nin Çin yazısı ve Japonca’nın kanji yazısında da olduğu gibi kelime ve fikirleri belirten ideogramların yanı sıra, ayrıca sesleri belirten fonetik sembollerin de kullanıldığı bir karışımdan oluşmuştur.
Kayıp dünya, Roraima, Roraima Dağı, Roraima kayıp dünya
Osmanlı Tarihine giriş kitapları
* Ayasofya'nın Meleğii
Osmanlı İmparatorluğu nerede kuruldu
* Harem'in gizli dünyası

Alfabeleri olmayan Mayalar’ın kullandıkları fonetik sistem rébus (karışık olarak verilmiş harfleri veya işaretleri belli bir sıralamayla bir araya getirerek bir sözcük veya cümle oluşturma) türünde bir bulmaca çözme oyununa benzetilebilir.

Dolayısıyla Maya yazısının çözülmesi son derece zordur. Çözülen gliflerin ifade ettikleri cümleler de kimi zaman yoruma muhtaçtır. Bununla birlikte yaklaşık 800 glifin (bir işaretin grafik temsili, karakter, hiyeroglifik yazıyı oluşturan parçalar) ya da işaretin kullanıldığı Maya yazısının günümüzde yaklaşık % 80'i çözülebildiği söylense de bu kesin değildir.

Maya dillerinin fonetik yazımı için bir sürü sistem geliştirilmiştir. Fakat bu sistemlerdeki sorun tekbimli olmayışlarıydı. Son yıllarda Mayalar'ın torunlarının kendileri de Latin alfabesi kullanarak bir fonetik sistem geliştirdiler. Maya uzmanlarınca gitgide kullanılmaya başlanan bu sistem, 1989'da Guatemala devletince de kabul edilmiş ve bu sistemi esas alan Margarita López Raquec'in ''Guatemala'nın Maya dillerini yazmak için alfabeler'' adlı kitabı yayınlanmıştır
.

* Gerçek El Dorado bulundu mu?
* Kralın seks oyuncağıı
* Kleopatra efsanesi çöküyor
* Kleopatra ile Antonius aranıyor
* Tanrı ile yüzme havuzu
* Tiran Denizi'nde büyük keşif
* İnsan kurban etme sunakları
* Hitler'le yatağa girersen
satürn altıgeni video, satürnün gözü video* Circinus-x1 Cehennemin Yüzü
* AIDS'e karşı çıplak güreşVideo
* Kurukafa ISON hayatta Video
* Piskopos Malacchia'nın kehânetleri
* Kutsal Kase de Cennet Bahçesinde mi?
* Pantokrator Hz. İsa ile Cebrail ve Mikail
* Tanrı ile yüzme havuzu
* Kleopatra efsanesi çöküyor
* Felsefe neyle başlar?
Clavicula Salomonis, Clavicula Salomonis, Süleyman'ın Anahtarı, Hz Süleyman'ın güçleri* Panda Yavrusunun ilk adımları Video
* Hibrit Tutulma Kehanetleri
* Kötülük Tanrısı Apophis yeryüzene inecek (Video) 
* Tarihi değiştiren dinazor embriyosu
* Mısır'ın kadim assolisti Nehmes Bastet
* Radyasyon vücuttan nasıl atılır
* FEMEN: Suratına işerim Video
* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* Neden şimdi CERN?
* Helen Yayı harekete geçerse...
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* International Linear Collider ILC - Project Xplay video  
* Kansere karşı
* Japon seks sanatı sergisi Video
* Radyasyon vücuttan nasıl atılır
sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. King* Kaplanın doğumu gizli kamerada Video
* Aynalara dikkat...
* Her telefona kanmayın
* Panda yavruları Video
* İnsan hareketlerini anlayan bilgisayar
* UFO mu meteor mu (Video)
* Panspermia'lı mı Dünyalı mı?
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* Apophis yapamazsa 1999 RQ36 yokedecek 
* Boom De Yada Ah Dah(Video) 
* Hawking Evreni anlatıyor(Video)
* Kendi deterjanını evde yap
* Dev karınca şehriVideo
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Uzay uzay olalı böylesini görmedi (Video)
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Facebook'ta yeni tehdit
* Tutankhamun'un trompetlerinin sesi
* İkisinin sırrını çözen...
* Gelen Kızkardeş mi Marduk mu?
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Mama yerken dönen köpüş yavruları(Video)
* Kuleden düşen kayakçı(Video)
* Asıl 1 milyar erkek...(Video)
* Gerçek Hobbit Evi...  
* Modada yeni bir tarz...  
* Hayvanlara gizli kamera tuzağı
Lance Armstrong'un itirafı(Video)
* Neden şimdi CERN?
Kedinin dehşet ânı
Köy efsanesi doğru çıktı
* Cevabı verilemeyen 10 soru...
* Dev Mürekkep Balığı derin suda ilk kez görüntülendi Video
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Dev karınca şehriVideo
* Tardigrade-Tardigrada (Video)  
* Helen Kırığı harekete geçerse...  
* Facebook'ta yeni tehdit
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* Bugünün ve geleceğin fotoğrafı  
* Dünya'nın 2012'ye resmi vedâ ânı...
* 2012 Yılın Adamı...
* Küçük domuz Hamlet Video
* Arabaya saldıran timsah Video
* Bebek hipopotamın subalesiVideo
* Noel Baba'ya tehdit mektubu!
* Gençlik İksiri Timüs'ta
* Maludong yeni bir Homo türü mü?
* Âri miyiz melez mi?
* 1 dakikada devr-i âlem(Video) 
Denisova, X-Women, DNA, insan genomu, evrimapophis video, dünyanın 7. sonu* CERN - AntiCERN
* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* Cennet Cehennemimiz olacak
* Artık Book'unu çıkarttı
* Facebook'ta reklam sorunu
* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Gradyan Güneş <img style=
* İlişki zindanı Facebook
* Twitter arşivine nasıl ulaşılır
* Facebook'ta Emniyet sorunu
* Facebook'ta hırsız Apps
* Hiç olur mu 4 yıldızlı bir gezegen    

* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* Kaptan Kirk ile Miley Cyrus Video
* Uzaydan yeryüzü keşfiVideo
Küçük kızla gorilin aşkı Video
İnanılmaz canlı yayın kazası Video
* Artık Book'unu çıkarttı
* Facebook'ta reklam sorunu
* Ölümden dönenlerin gördüğü beyaz ışığın sırrı
* Aynalara dikkat...
* Gerçek Işın KılıcıVideo
* Facebook'ta Emniyet sorunu
* Facebook'ta hırsız Apps
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
* Görünmezlik pelerini geliyorr
* Süleyman'ın Anahtarı - Clavicula Salomonis
* Dumansız Hava Sahası'nda sağlıklı yaşam masalı
* CERN'den Kaptan Kirk'e, CERN'den Kaptan Kirk'e...
* CERN'de neler oluyor?
* Kadim Pi'nin ilginç hayat hikâyesi
Görünmezlik Pelerini
Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Başbakan kaza geçirirse Video
* Doğaya salınan inekler(Video) 
Uzayda enteresan bir bir keşif
* Uzaylı cesedi mi mutant mı(Video) 
* İnsan yiyen robot EATR
* ABD'nin yeni silahıVideo
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
Gelecek Matrix mi Terminatör mü
* Şeriat yükseliyor...  
* Bu kızların başına gelen ders olur mu?  
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Sözlerimi Geri Alamam - Taksim Edition(Video) 
* Sen misin bana çarpan al sanaVideo
* Joan Baez Gezi mesajı
(Video) 
* Cenk Akyol NTV tepkisi(Video) 
* Giresun Valisi - Canlı Yayında mıyız(Video) 
* Davide Martello Taksim Konseri: Çav Bella(Video) 
* Araya penguen koyar, Hitler ile yatağa girersen (Video) 
* Hitler ile Penguşlar 
* İnsanlığın sonunu getirebilir: Süper Virüs
* Suriyeli mülteci kadınlar nasıl satılıyor  
* Bilim Tanrıcılık oynuyor
* Görünmezlik pelerini geliyorr
* Süleyman'ın Anahtarı - Clavicula Salomonis
* Evrende Karanlık Akım
* 15 Ocak 2010: Kargaşa döneminin başlangıçı
* T Pyxidis patlarsa yanarızz 
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* CERN LHC: 14 TeV hıza çıkıldığında neler olabilir
* Âlimler ve Câhiller
* Stephan Hawking vs Peter Higgs...
* Depremin ayaksesleri duyulmaya başladı
* Süleyman'ın Anahtarı Clavicula Salomonis
* CIA'nın ünlü Kryptos Heykeli
Evren Mutlak Sıfır'a gidiyor 
* Panspermia'lı mı Dünyalı mı?
apophis video, dünyanın 7. sonu* Liverpool ''When Maggie Thatcher Dies''(Video)
* ''Ding Dong the Witch Thatcher is dead''(Video)
* Ağaç müziği (Video)
Kedidir kedi (Video)
* Bahtsız Kutup Ayısı (Video) 
* Harlem Shake Miami HEAT Edition (Video) 
* Serenat yapan karga (Video)
* Nikahı birbirine katan küçük nedime (Video) 
* Dondurma Çocuk ile sevgilisi (Video) 
* Mission Impossible Squirrel (Video) 
* Anne kedi öksüz tavşan yavrusu (Video) 
* Yaya geçitinde trafiği tıkayan denizfili (Video) 
* Bir baba kızına bunu nasıl yapar (Video) 
* En hızlı Beyaz Atletin anısına 200 rekoru (Video)
* Sakar Sağdıç Bahtsız Gelin (Video)
* Kaleciyi de ağlara soktu (Video)
* Hınçal Uluç gibi öten horoz (Video)
* Huysuz çocuk arabada nasıl rahat durur (Video)
* Köpek papağan yemek (Video)
* Deli Penguen (Video)
* Koyun sürüsü ve otomobil (Video)
* Beyonce Şifreleri
* Uzay uzay olalı böylesini görmedi (Video)
* Güneş patlamaları(Video)  
* Rusya Liginde yılın asisti! (Video)
* Başbakana seksi kamera şakası (Video)
* Sevgi neydi?  
Kartopunu kimin attığına dikkat et! (Video)
Devrilen tırdan kurtulan motorcu (Video)
* Kuleden düşen kayakçı(Video)
* Asıl 1 milyar erkek...(Video)
* Gerçek Hobbit Evi...  
* Modada yeni bir tarz...  
* Hayvanlara gizli kamera tuzağı
* Neden şimdi CERN?
Kedinin dehşet ânı
Köy efsanesi doğru çıktı  
* Cevabı verilemeyen 10 soru...
* Dev Mürekkep Balığı derin suda ilk kez görüntülendi Video
* Yeni Kıyâmet Habercisi ISON mu...
* Mama yerken başları dönen köpüş yavruları(Video)
* Dev karınca şehriVideo
* Tardigrade-Tardigrada (Video)  
* Helen Kırığı harekete geçerse...  
* İnsan kurbân etme sunakları
* Devesa R136a1 (Video)
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gecei
konu mankeni manşet
martin niemöller
güneş tersten doğduğunda ne olacak, güneş ters dönecek, güneş ters döndüğünde
Dijital kıyamet alameti, güneş patlamaları, güneş patlaması video
nude wrestling clip, jelly nude wrestling video, çıplak güreş videosu
Coral Spawning video Great Barrier Reef, Marathon Sex Session
top teen of the night video
konu mankeni manşet
NBA DailyZap video
Türk Harlem Shake top10 video izle
Ganj nedir, bölünma, toplumsal ayrışma
direnkuzeyormanları, 3. köprü kesilen ağaçlar
ölümün rengi, ölümün vücuda yayılışı video
Fukushima Daichi Wind, Rüzgar enerjisi, yeşil enertji dönüştürülebilir enerji kaynakları
obama bunny ears video
killer robots video
İstanbul depremi, Marmara depremi, deprem tahmini
roger waters istanbul video
doğaya salınan inekler video
sansürsüz videolar, daily video, eğlenceli videolar,
sansürsüz videolar, daily video, eğlenceli videolar,
konumankeni manşet
konumankeni manşet
akil nedir, akil ne demek, akilin anlamı
bishop Malacchia, In persecutione extrema S.R.E. sedebit ... Finis
karanlık madde, dark matter
hayvanlar aleminden seçmeler
sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. King
* 22 Aralık TSİ 08.00 Kehâneti...
* Bugünün ve geleceğin fotoğrafı  
* Dünya'nın 2012'ye resmi vedâ ânı...
* 2012 Yılın Adamı...
* Küçük domuz Hamlet Video
* Arabaya saldıran timsah Video
* Bebek hipopotamın subalesiVideo
* Noel Baba'ya tehdit mektubu!
* Gençlik İksiri Timüs'ta
* Maludong yeni bir Homo türü mü?
* Âri miyiz melez mi?
* Ruj sürmek yasaklanır mıVideo 
* Karınca Diyeti
* Cennet Cehennemimiz olacak
* CERN'de garip birşeyler oluyor
* Devesa R136a1 Video
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gecei
* İnsan kurbân etme sunakları
* 1 dakikada devr-i âlem(Video) 
* CERN - AntiCERN
* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* Ellsworth felaketimiz olurVideo
* Cennet Cehennemimiz olacak
Denisova, X-Women, DNA, insan genomu, evrim* Tehlikeli zihin okuma oyunu
* Gradyan Güneş <img style=
* İlişki zindanı Facebook
* Twitter arşivine nasıl ulaşılır
* Hiç olur mu 4 yıldızlı bir gezegen    
* CERN, ışıkhızını aştığını ilan etmişti! 
* Dünya'nın 7. sonuVideo
* Peki ya Marduk?
* Âri miyiz melez mi?
* Maya Sun God Temple FoundVideo
* Olimpiyat açılışında UFOVideo
* Oyun öldürmez medya öldürür
* Grönland hızla eriyorVideo
* Peki ya Marduk?
* Higgs Bozonu mu acaba?
* Facebook'ta tehlikeli sular
* Son güneş patlamaları<img style=
* CERN, ışıkhızını aştığını ilan etmişti! 
* 2012 And New Planet Found?
* Ajan Smith haklı mıydı?
Stonehange'in sırlarıKayıp dünya, Roraima, Roraima Dağı, Roraima kayıp dünya* El Dan Brown Örgütü CERN'de
* 1 dakikada devr-i âlem<img style=
* CERN - AntiCERN
* Hawking Evreni anlatıyor Video)
* Piskopos Malacchia'nın Kehânetleri
* 2012 aslında 2012 değil...
* Apophis çarparsa Video 
* Baba Vanga'nın Kehânetleri
* Roswell ve diğerleri ne gizlendi
Phoenix Işıkları - Phoenix Lights Video
New York'ta 13 Ekim UFO'su Video 
* İran füze denemesinde UFO Video
Moskova'da UFO bulutları Video
Gliese 581: The 1. potentially habitable exoplanet Video
* Köy efsanesi gerçek çıktı
* Cevabı verilemeyen 10 soru
* Garip yaratıklar resmi geçiti
* Âlimler ve Câhiller
* Tanrıcılık oynuyor, yapay yaşam başlattıı
* Âni Kutup Kayması teorisi ispatlandı
* Apophis yapamazsa 1999 RQ36 yokedecek 
* Roswell Vak'ası ve diğerleri, daha neler saklandı?
* CERN'den Kaptan Kirk'e
* Bütün Kötülüklerin Anası mı??
* WISE'ın gözünden Mars Video 
* Devesa R136a1 Video
* Betelgeuse, kıyâmet alâmeti mi?
* Horton Düzlüğü İnce Lorisi ile 1 gece
* İnsan kurbân etme sunakları
* Gerçek El Dorado bulundu mu?
* Evrende Karanlık Akım
* 15 Ocak 2010: Kargaşa döneminin başlangıçı
* T Pyxidis patlarsa yanarızz 
* Öldüren oyun Space Monkey efsanesii
* Evrenin bebeklik çağının foto-albümüü
* Yeni süper dünya 61 Virginis'tee

* Spinoloricus Cinzia yeni bir tür mü?
* Evren'in geçmişine yolculuk Videok?
* Gerçek Marslı fosillerii
* Astronomlar onun peşindee
* Meksika'daki garip yaratık
konumankeni.com anasayfası İnternet derginiz Konu Mankeni'ni kullanma kılavuzu ve bize ulaşma yöntemleri üzerine açıklayıcı, bilgilendirici ve dahi aydınlatıcı vs vs vs bir bölüm