konumankeni.com
Nostradamus'un kehanetleri, Nostradamus kimdir, Nostradamus şifreleri, Nostradamus 11 Eylül, Jülyen Takvimi, Gregoryen Takvimi, Vatikan konsülü, 2012 aslında, Konu mankeni tunç özgörener'in köşesi konumankeni.com
Tunç Özgörener'in köşesi Tunç Özgörener'in yazısı Tunç Özgörener'in yorumu Bookmark and Share   Başlığı 2013 aslında 2013 değil diye de okuyabilirsiniz; çünkü 2014 de, 2014 olmayacak. Bu dizi ile iddianın doğruluğunu kanıtlayan ve benim asıl beklediğim delillerden üçüncüsü gökyüzünde görüldükten bir ay sonra Ekim 2013'te NASA'nın verdiği ismi ''2003 TV135'' idi ama ona da Apophis Apofis gibi, kadim mitlerden kalma ''kötü'' bir Tanrı veya Tanrıça'nın adı verilir.

Diğer üç delil ise birbirine bağlı biçimde 2012 Eylül'ünden itibaren çıktı: İlki
Hz. İsa ile Mecdelli-Magdalalı Meryem'in evlendiğini ispatlayan Koptik dilinde yazılmış İncil'in papirüs parçasının
Video ortaya çıkmasıydı; ikincisi Kasım 2012'de Papa 16'ncı Benediktus'un -görevinden garip biçimde ayrılmadan önce bakınız: Piskopos Malacchia'nin Kehanetleri- aslında 2018 veya 2019'da yaşadığımız iddia etmesi idi...

Dördüncü ve son delil ise 
2014-15 Blood Moon Tetradı öncesinde geldi...

Dolayısıyla bu diziyi birkaç not ve ilave tekrar sunmak gerekti...
Çünkü her ne olursa olsun, dizide göreceğiniz gibi bu sene aslında 2013 değil, 2018 veya 2019, 2020 de değil... Bu başta biraz kafa karıştırıcı gibi gelse de ve "2012"yi kullansam da hangi yılda olduğumuzun cevabını bulacaksınız...

* 22 Aralık 08.00 Kehaneti I. Parça  

Bu diziyi ilk yazdığımda ve -çok öncesinde daha internet yaratılmamışken- takvimin yanlış olduğunu iddia ettiğimde genelde sorulan ''peki, kaçıncı yılda yaşıyoruz?'' idi; çünkü insanlarda oluşturulmuş ve sürekli pompalanmış bir ''2012'' beklentisi vardı... Halbuki, ''beklenilen gibi bir 2012'' hiç gelmeyecekti.

2012 geçince de ''beklenilen 2012'' tüccarlarının bir kısmı, Maya Takvimi ile Modern Takvim arasında fark olduğunu dillendirirken; bir kısmı ise aslında ''beklenilen 2012''nin geldiğini ve sadece belirli seçilmiş bir kitlenin bunu algılayabildiği teranesiyle pazarlamaya devam etti.
Oysa Meksika Ulusal Antropolojik Tarih Enstitüsü'nde Aralık 2011'de düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Erik Velasquez'in dediği gibi: ''Mayaların 2012'ye dair herhangi bir kehanette bulunduğu tamamen boş bir söylenti. Pazarlama amaçlı bir yalan'' olduğu ortaya çıktı.

Kaldı ki, 
NASA uzmanlarının Mayaların Kehaneti'ni ciddiye aldığı zaten yoktu(Video) ve Meksika Ulusal Antropolojik Tarih Enstitüsü sözcüsü Arturo Mendez'e göre yaratılan ve internette popüler olan Maya Kehaneti Efsanesi, Batılıların Mesih beklentisiyle yaptıkları yanlış bir yorumdan ibaretti.

Bütün bunlarla birlikte, 1990'lardan beri savunduğum iddia ve ilk kez 2007'de sonra kitap olsun diye 2009'da yazdığım fakat yayınevlerinin işine gelmeyen bu dizi daha anlamlı hale geldi. Resimle tasvire dayalı ve henüz bir Rosetta Taşı da bulunamamış Maya dilini
dünyada tam olmasa da ''çat-pat'' okuyabilen 60 uzman varken kalpazanlar gibi kitap basarak uzman kesilenlere ve onlara inanlara tekrar armağan olsun:

Konu, her ne kadar çok popüler olsa da, bir o kadar da karmaşık aslında ve gayet sulandırılmış çorba edilmiş vaziyette... Dolayısıyla, biraz karmaşık, alt-okumaları bol. Yalnız sizlerden okumaya başlamadan önce bildiklerinizi unutmanızı ve yazıyı ''dinlemenizi'' rica ediyorum..


Yazı için ön-kılavuz:
1- Bugünün ''Gerçek Tarihi'' 30 Kasım 2009 (ya da 
20 Ekim 2013) değil...
2- Henüz İstanbul-Konstantinapol yıkılmadı...
3- Marduk gelecek fakat kullanılan Takvim ile 2012'de değil(di)...
4- Bu dünyanın göreceği 7. yıkım, 7. Kıyâmet olacak...
5- Obama'dan Armegeddon'a diğer kehânetlere de bakacağız.
6- Mümkün olduğunca basit ve karmaşıklaştırmadan anlatacağım.


Maya Takvimi'nin Son Günü, yani 21 Aralık 2012 benim için tartışmalı bir konu, neden derseniz, biz Maya Takvimi'ni bugünkü Takvim'imizle tarihliyoruz.

Halbuki, Takvim ve buna bağlı olarak tarihlememiz değiştirilmiştir. Dolayısıyla gerçek zamânda 2009 yılında değiliz. Kaç yılındayız meçhul, aslında meçhul değil, fakat bunu sadece Vatikan biliyor...

Takvim konusu karmaşık sadece Hicri-Rumi-Şemsi-Kameri ile Milâdi arasındaki farktan bahsetmiyorum.

''Kayıp Zamân''...
Ortaçağ'da Avrupa'da devletler, küçük kent devletleri, derebeylikleri arasında dahi takvim ve tarih uyuşmazlığı vardı. İslâm âleminde kullanılan takvim zaten başka. Çin'deki takvim bambaşka... Ki Çin'deki takvim sistemi halen farklıdır esasında. Malûm, Yahudiler'in takvim sistemi ve yeni yılları da farklıdır.

Bugün uluslararası sistemde kullandığımız ise Gregoryen Takvimi'dir. Dönemin Avrupa'sında kentler arasında bile ay-gün ve hatta yıl farklılıkları olunca Vatikan, Gregory XIII döneminde takvim sistemini tekrar düzenleyip bir nevii sıfırlama yaptı. Görünen 4-5 Ekim 1582'den 15 Ekim 1582'ye geçildiği ve ''Kayıp Zamân''ın 10-11 gün olduğu fakat gerçek bu kadar değil.

Aslında, olayı karmaşık ve bilinmez hâle getiren faktör başka...

Çünkü, bu gayr-i resmi Vatikan Konsili, görünen maksatı takvimi düzenlemenin dışında İznik Konsili gibi bir amaç taşımaktaydı. Nasıl ki M.S. 325'te İznik'te resmi İncil oluştururken Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri dışında Kanonik (*) sayılmayan diğer Apokrif diye damgalanan İnciller'in yokedilmesine karar verilmiştir. Fakat bu yoketme işleminin pek de başarılı olmadığını bugün Gnostik-Ezoterik denilen Nag Hammadi Kütüphanesi  (**) bulunmuş olması sayesinde biliyoruz. Barnabas İncili de hâkeza... Başka bir fasıl olsa da Kumran Yazmaları da tabii ki...

Takvime dönersek... Roma'dan M.Ö. 46'dan Jül Sezar'dan kalma Jülyen Takvimi, başta düzgün uygulanmadığı gibi hemen arkasından gelen Augustus döneminde de bozulmuştu. İmparator Augustus'un kendi adını takvime sokması Ağustos'u 31 gün yapması, artık yıl hesaplarının değişmesi vs vs vs...

Dolayısıyla, yılbaşının Mart ayında olduğu Jülyen Takvimi'nin Gregoryen Takvimi'ne dönüştürüldüğü güne gelene dek her sene 1'er günlük hata olduğunu varsaysak bile...

46+1582= 1628 gün, bu da 4 yıl 168 gün eder...

Buna Jülyen Takvimi'nin bozulmamış halinin dahi dünyanın dönüşüyle 128 yılda 1 gün kayma yaptığını ilave ediniz.

1628/128=12,7

1628+12,7= 1640,7 yani 4 yıl 180,7 gün...

Bu basit hesapla bile ''Kayıp Zamân''ın Vatikan'ın söylediği gibi
10 günden kat be kat fazla olduğu ve dolayısıyla bugünün gerçek tarihinin 30 Kasım 2009 olmadığı ortaya çıkacaktır...

En iyi olasılıkla Mayıs 2005'e döndük...

Şimdi, gelelim gerçekte neden Jülyen'den Gregoryen'e geçildiğine...

Nostradamus!

Nostradamus, bizde bazılarının sanıldığı gibi falcı, uydurmacı, boş, modern ticaret hârikası filan değildir.

Hekim, eczacı ve Veba Salgınını bitiren adamdır.

Yahudi'dir ve Kabala'yı, Okült İlimleri, simyayı gayet iyi bilir.

Vatikan, hayattayken yoketmeye çalışmıştır; Vatikan'ın yasakladığı Gnostik ve Ezoterik kimi yazmaların da bulunduğu söylenen kütüphanesinde çıkan şüpheli bir yangından zor kurtulmuştur.

Kehanetlerini şifreli bir dille yazması ve halen kısım kısım çözülememesi, yorumlanmaya çalışılması bu yüzdendir. Bugün kullanılmayan bir Fransızca ile Latince, İbranice, İspanyolca'yı karıştırarak ve bazı kelimeleri tersten, bazılarını harf eksiltmesiyle Akrostiş gibi kullanarak metinlerini şifrelemiş, mitlere ve astrolojiye göndermeler yapmış simgeler kullanmış ve bu sayede Vatikan'ın hışmından kaçmaya çalışmış; Papa III. Paulus tarafından 1542'de kurulan Roma Engizisyon'da yargılanmaktan kurtulmuştur.

Tabii, bunda Veba Salgınını mucizevi bir tedaviyle durdurmasının kendisine sağladığı dokunulmazlığın da faydası olmuştur.

Yaptığını iddia ettiği zaman makinesi gerçek miydi bilemiyoruz fakat bu alet günün birinde doğrulanırsa, o vakit Nostradamus bambaşka bir kimlik kazanacaktır.

Nostradamus'un tarihlenmiş kehânetleri o yaşarken çıkmaya başlamış ve büyük bir hayret uyandırmış, Vatikan'ı da korkutmuştur.

İlk bölümü burada kesmeden önce...

Gregoryen Takvimi'nin 1582'de kabul edildiğini ve Nostradamus'un 1566'da öldüğünü hatırlatayım...

Gelecek bölümlerde, İstanbul depreminden, Marduk'dan ve Marduk'un geldiğinin resmi âlametlerinden bahsedeceğim.

(*) Kanonik, Vatikan tarafından ekümenik konseyler-Konsiller tarafından kabul edilmiş dini kural ve kanunlara uygun, doğruluğu kabul görmüş İnciller; Akoprif ise Vatikan tarafından reddedilmiş, yasaklanmış ve imhâ edilmiş İnciller için kullanılmıştır...

(**) Mısır'da iki kardeş tarafından 1945 yılında Nag Hammadi yakınlarında bulunan 12 kitaptır. İçinde Koptik dilinde yani, Yunan alfabesi ile yazılmış Geç-Mısır dilinde Tomas'ın İncili de vardır. ''Bunlar yaşayan İsa'nın söylediği ve ikiz Yahuda Tomas'ın yazdığı kelimelerdir'' orjinali Grekçe'dir. Nag Hammadi'de bulunan çeviridir ama tamamıdır. Tomas tabii ki, takma bir addır ve Aziz Petrus olduğu tahmin edilmektedir.

Basit mânaları ile...
Gnostizm: Sezgi ve tefekkür ile edinilen Gizli Bilgi, bunlara inanma.

Ezoterik: Grekçe "iç, içsel" anlamındaki "esoterikos" sözcüğünden ya da "görüyorum, içsel olan, gizli olan" anlamlarına gelen "eisotheo"dan gelir. Derin bilgilerin ve sırların gizlenerek, bir üstad tarafından sadece öğrencilerine öğretilmesidir.
20 Ekim 2013 olmayan 20 Ekim 2013 - 30 Kasım 2009
konumankeni.com

Tunç Özgörener'e ulaşmak içinn
2012, aslında 2012 değil... VII
2012, aslında 2012 değil... VI
2012, aslında 2012 değil... V
2012, aslında 2012 değil... IV
2012, aslında 2012 değil... III
2012, aslında 2012 değil... II
En Son Yazısı
Saray'da Yalan Rüzgârı, yeni film: Imperatore'ye şantaj  
Saray'da Kurumsal Yalan Rüzgârı
Ne mutlu Türküm Diyene diyemezsin(!)  
Kaiser Aysal'ın soğuk yenen intikâm yemeği  
İsteyen gider kendi  holdingini istediği gibi yönetir
#Gezi ambalajı çok sanatsaldır...  
İstibdadkârane Lale Devri'nde...  
Barbarian Turks Bienali ve yoğuşmalı sergiler    
Enes Kanter'e kız, bana kız, kasetbola kızma!  
Ekmek parası Freak Show      
Ericsson GA628'le
3G Gezi Sanatı endişesi  
Tarih, efsaneyi de
tarumâr edeni de yazar  
Avcı Terim...
Kiss'tiler haberin yok...  
Kaderde varsa ...
Neye yarar Cenin Pozisyonu    
Ayranın yok içmeye
tahtırenvanla gidersin...  
Fırat'ın kenarında... Barbaros Şansal'dan Ahmet Erhan'a... ...
...'ı neden sevmiyorum?- 3. Bölüm
...'ı neden sevmiyorum?- 2. Bölüm  
...'ı neden sevmiyorum?  
Faiz Lobisi Mustafa Sayar'a karşı  
Ayhan Işık Sokak, Sadri Alışık
Sokak isimleri değiştirilsin  
12 Dev Adam mı 12 Penguen mi  
Whitesea'nin diğer ucundaki Corn'un kadim lâneti  
Tour de France mı
Comedie Française mi  
Ünal Aysal barajı nasıl aştı  
Mehmet Akif kâhin miydi?  
Migfer Dibi'nden
Dunsinane Tepesi'ne  
Everday Interest Lobbying Chicken Translate Without Sexual Life  
Hitler ile Penguşlar  
31.5.G...   
Ayrı dünyaların üç kadını  
Shirin Neshat'ın
mânâsızlaştırdığı şiir fotoğrafları  
Kutlarım! 19 Mayıs Ata'dan Baba'dan yadigar bana  
Hepimiz Angelina'yız
Hepimiz Jolie'yiz     
Alkışlıyorum şak şak  
Fenerliler evlatlarınıza sahip çıkın 
Fener şampiyon oldu zevk mi aldık 
Bu seri neden 2-2 oldu fenerasyon
Fenerbahçe'ye biz de teşekkür ediyoruz  
Oynamayalım nasılsa
#CappieKoyarHevesinKaçarGalatasaray  
E.K.B.E.Ç.F.F.K. Coach ve
CD Cappie Pondexter  
Bir haftayla iki kuş birden  
Lütfen kaldırımda
motorlara yol veriniz   
Kadın var da... Travesti cinayetleri neden yok!   
Gay marriage Milli Maç
Cappie Pondexter'a
Teşekkür Beratı
 
Tek dişi kalmış Dişi Aslan'ın sorumlusu kim  
Konsept Sanatında boncuk var  
Blondie misin Fatih Terim  
İhaleli Batak'ta mecburcu Terim  
Kurumsal Çilekli Pasta'dan zenne çıkarsa...  
Kurumsal Patates Tarlası'nda futbol balesi  
Âlimler ve Câhiller - III 
Umutsuz Twitter Kadınları...
Sanat Mikseri ile
yüzsüz bir kadının portresi
Türk Tiyatrosu öldü!  
Macide Tanır'ı da
kim tanır canım...
Kadınların %99'u....
Bir modernsanat
düşmanının günlüğü  
Modern sanat defileleri ile Postdemode Karaoke Sanat     
O sabah... Hatırlıyorum...  
Ruh İkizimi bulamadım
Yuh İkizim ile....
Yine aldatıldım!!
Il Pirata'nın kanı yerde kaldı  
The Boss'un kalmasın  
Ya senin adın G. soyadın K. olsaydı 
Büyük Uyanış  
22 Aralık 2012 Kehaneti III  
22 Aralık 2012 Kehaneti II  
22 Aralık 2012 08.00 Kehaneti I  
Nezaket Ekici'nin Elmalarını yedik
Marjinal ne Altkültür ne güzelim?!
Doğmamış sergiye Primo biçmek  
Büyünce Serbest Küratör olacağım
Tibetli dinadamının biri
bir gün bir Nasa'ya...
 
Erol Günaydın'ın koltuğu
Muazzam Karşılık Çelik Bey'e 
Baumgartner NTV Egitim Seti   
Raki, Book-Kebab çok güzel  
Hâlet-i Ruhiye: 
Fildişi Kule mi Miğfer Dibi mi   
Yılmaz Özdil basın bunu da yazın!
Galatasaray CEOsaray
Galatasaray Basketbol Şubesi mi Kasketbol şubesi mi
Kaka Arkan İlkan
Nef'i'den Alfred Dreyfus'a Il Pirata'dan Lance Armstrong'a
Cemal Nalga'dan İlkan Karaman'a
Mod Kültürü, London 2012, They made you a moron! Think again...
Keşke Çelik Bey de Aslı ile Gamze'yi görseydi
Mars'taş medya anca
''Adı üzerinde merak işte'' der...
 
Post Modern Yaratıklar ile
Derya Büyükuncu
Doping serbest olsun
Galyalılar ile Lance ve Usain
Bradley Contador, Chris Landis
Erkek adam öyle ne gibi ağlamaz
Âlimler Câhiller Higgs'cik ve Ben
Meşhur Del Bosque Kasabı
Galatasaray'ın evlâdı
Mirsad Türkcan
Suriye'ye damsız almıyorlar
Yüzükle Kral olunmaz LeBron LeBrick'tir LeBrick kalacak
Lady Warhol Olunmak ve motorlar
NBA Finali değil... Bollywood LeBrick LeBron James Filmi
Ergin Ataman'ı hiç sevmem!
Abidik Gubidiklere resim
Bas bas paraları leylaya
Ata'dan Baba'dan yâdigâr
Kimse sormayacak mı haticeyi
Galatasaraylı kızlar yetim mi?
Gerçeklik Terörü mü ''erör''ü mü?!
Alın kupanızı götürün Metris'inize
Kutsal Kase gibi kitap kadın
Hayatıma girip çıkanlardan
biri var ki
...
And the Kupa goes to Metris
Ceyhun Yıldızoğlu'nu kovsan ne işe yarar O istifa etse kaç yazar
Kadınlar neden sivilce sıkmaya bayılırlar, İsmet Doğan?!?
Aydan Siyavuş'un kemiklerini sızlatmayınız
HOSSEIN EDALATKHAH'ın ''veciz'' mailline cevabenn
Ne demişti Çelik Bey...
Ceyhun Yıldızoğlu'nu tebrik ve takdir ediyor ve hatta alkışlıyorum
Penis penis için midir yoksa
Penis sanat için midir
Anca Fenerbahçe yapar
Kasketbol Hakemliği başvuruları
Thank u very very much much
Georgios Dikaioulakos..
.
Kasketbol salonlarında görmek istemediğimiz Mezarcı
Koy bir CSKA kaseti de neşemizi bulalım CEOCoachcumm
Fener neden elendi Aslan nasıl eler
40 yıllık Orhun Ene olur K'Ene
#BuyukBaskanAtinayaotobuskaldir
Yeter YD Yeter dedi şimdi ne der Aziz'e 1 şilt'eyi çok gören Çarşı
Biz CSKA #gucenme
Post-14 Şubat sendromundaki bir erkeğin hüzünlü sonuna dair
Tek gecelik zaferler tatmin etmez
Gay misin? Tecavüze mi uğradın?!
Komedi Dans Üçlüsü ile
basketbol değil kasketbol
Koyun Nur'un olmadığı yerde CEOKoç'a Hınç'Al'a Abdurrahman Çelebi derler
Hrant Dink Nerede öldürülmüştü
Denktaş ve Lefter garip bir senaryonun aykırı kahramanları
Şapkadan Tavşan Çıkartan Adam
Halil Üner'e övgü
Türk Lokumu Canan
200 Yıl Sonra olur mu anan
Su Adası değil...
Galatasaray Adası canım!
Uşak SarkoKiller'a kızdım Sophie Marceau ile ilişkimi bitirdim
Yeniden: 2012, aslında 2012 değil
Çelik Bey'den sonra Cihat Ağabey de gitti Maç Ekibi resmen dağıldı
250 cesur Fenerli 2 Emre 1 totemm
DWill'e şilt ver Aziz'e şilte verme
Modern Centilmen'in
kimlik bunalımı-1
Dementor'lara Hiddink lâyıktır
Impreratore Fatih Terim ve
Büyük Birnam Ormanı
Galatasaray potada RSC-O olurdu
Muazzam Karşılık
Çelik Bey'in ardından...
Ne Mutlu Türküm Diyene dedirtmeyecekler
Yazarımız kendi dışında olduğundan Updating... ... ...
Kadına Şiddette Son Nokta:
Gerçek Hayat buzlanmaz
Bu lig aile kurumunu da Fatih Terim'i de temellerinden sarsar...
Bazı Erkekler Zor Kadınları severr
Fransızları anladık da...
Bizim Federasyon da mı Fransız!?!
Türk Basketbol Ekolü'nün
alamet-i farikaları
Bırakın bu işleri Devlet Suişleri
Polonya'ya hakem oyunu ile yenildik diyen basketboldan anlamıyordur!
Türkiye Emirliği
... Fener beter ol beter!!
40 yıllık Orhun Ene olur mu k'Ene
La Liga, Kaka ah kaka ve
mutlaka Türk Şiiri
Bülent neden Kaptan Bülent oldu da Arda Turan Olamadı -2
Her girmeyene şike...
Her yenilmeyene teşvik diyeceksek...
Obi Wan AldoSassi ile
Cadel Evans Skywalker.....
Cadel ile Amy ya da kaderin oyunu
İKSV ders vereceğine özür dilesin
Ve 8372 Ve Burbuçe Ruşuti ve Futbol
Kraliçeler ve taşları döşeyenler
12 Kadın'a birden âşık oldum
Peri değil Amazonlar
Potanın Perileri Lambada'nın Cinleri-2
Potanın Perileri Lambada'nın Cinleri
Mehta'dan Perilere, Derya'yı anlama Nilay Yiğit'i tanımak
NBA Final Serisi 6.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 5.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 4.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 3.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 2.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 1.Maç Yorum-video
Fenerasyon asacaktı 3-5 Bursalıyı
Rakkase Bernie Baba
Aldatılışımın 1. sene-i devriyesi
Royal Wedding ya da AMS...
İşte bütün mesele bu....
32 kısım tekmili birden
Bahar Yorgunluğuu
Asıl bizim ruhumuz davacı!
Başka kabusların insanlarıı
Michaelin Yıldızı olmadan
Master değil anca KastırChef olurr
Al sana desibel desibel
bağırtma rekoru!u
Bülent Korkmaz neden ''Kaptan Bülent'' oldu da Arda Turan....
Sanat hayatın alışveriş torbasını hafifletmek için midirr
Fenerbahçe neden elendii
Kadına Karşı Şiddete Evet!!
DallayDallama Der ki:
Kadınların %99'uu
Ey Ruh geldiysen üçlü çektir!
1964 - .... Vedâ ederkenn
Yedi Kocalı Hürmüz ile
Dünyayı Kurtaran Adam....
Solucan Deliği'nde yeni yılı
Birlikte yaşayalım da nasıl yaşayalım?!
Facebook duyarlılığı yerine gerçek kampanya yapın!
Iverson ile Coaching Hastalığı
Julian Assange,
Yeni Arabistanlı Lawrencee
Atatürk hangi takımı tutuyorduu
Hagi ile Rijkaard'ın ne farkı var.
Tarkan'la yatak odası belgeselii
Hayatta yapmak isteyip de yapamayacağım 10 Şey
En son sevindiğinde ne olmuştu?
Hagi kuş mu konduracak?
Fatmagül'ün pardon Kadın Basketbolu'nun suçu ne?
Gandalf'ı beklerken Sarumane
İsmet X-Bilen'in günahı ne?
Sarpi, küçük Hiddink, Yaşam Coachluğu Merkezi buyrun!
Bir Baldırı Çıplak, bir Komik, bir Edi etmezsin sen Kenan!
Bize daha çok deli gerek Kenan!
Asiye Basketbol nasıl kurtulur?
Yuhalamanın dayanılmaz hafifliğe ve bir garip Leyla Vak'asıa
Övünür müsün Dövünür müsünn
Marslılar Fisher Humması olurr
Ucuz sıyırdıkk
Hedef Coni ama....
Sözlerimi geri alamam....
Dehşet Yolcularıı
Dağ Başını Duman Almışş
2. Zafer Bayramı olsun!
WC'de Kaderimizi Çizecek 10 Şeyy
Dev Aynasından bakıp
ruh obezi oldukk
Hababam Sınıfı Korosu Galatasaray için söylüyor: Fesüpanallahh
Ertan Hatipoğlu ve maillerii
Ne olacak bu 12 Dev'in hâli?!
Büyük Birnam Ormanı'ndaki İrlandalılar... Tribünler aşağıya inmediği sürecee
Memleket, Meseret meselesi ve Kopkoplaşmakk
Rijkaard ve Gandalf....
Sanatla yoğuşmak istiyorumm
Türk bisikletseverinin zenci düşkünlüğüü
Özendiğim tek adamm
NBA Final-7: Hakem kararıylaa
NBA Final-6: Kobe neden sevilmiyorr
NBA Final-5: Beraber ve Soloo
NBA Final-4:
Ağlamayan Bebeğe meme yokk
NBA Final: 2 numaralı adam görevdee
NBA Final: Komedi Dans Üçlüsüü
NBA Final:
Minik Kelebek'le Yasaklarr
NBA Finali'nin kaderini
çizecek10 şeyy
Aynen İndiragandi, indirapartii
Dany'yi tanıdım da...
Bu mor fil yavrusu kim?
Queen LeBron NotKing James!
LeBron James Kral mı Palyaço mu?
Şenol Güneş'ten özür diliyorumm
Aldatıldım!m
1 Mayıs... Mahallelinin vazife çıkartma günüü
Raffi Portakal ile antini kuntinlerr
Crucible Poker Face Steve Davis,
Volkan Konak'lar olsunn
Neremiz düz ki?
Timsahlar neden düzdür?
CERN komplosuu
Roma'yı da biz yaktık!!
Bogdan İşlerr
Galatasaray'a Başkan'sann
Aslan'dan Hınç'Almacı Yazark
GDO'lu Atatürk'ler... Sevr'edeceklerdi....
Türkler kaç Sioux kaç İnuk öldürmüştür evladım?
Portakal ile memleketi kurtarmakk
Mukayeseli sanat tarihi dersi:
Semiha Berksoy-Leyla Gediz
14 yaşındaki kızın söylememesi
gereken şarkıı
En ucuz ve en aptal
cep telefonu sapığınız.
Nerede öldürülmüştü?
Monşerlerin çıkartması gereken derss
Şenol Güneş istifa!
Fotoğraf bir sanat mıdırr
Sarımsaksporluluktan Nasibini Almamışlarr
Kankırmızı kapkara 1 günün hâtıratıı
BaşPagan Hermann Nitsch ile Fugu
10 para etmezsiniz!!
Daum ile Dopingg
Derbiye dair korkularımm
Nefes'in Nefes'ime
dizilerle yazılan tarihh
Yendik Mi Lan!!
Tecavüz edip takdir edilmek istiyorum!
Kokusuz Noa Noa; ezik domates, kırık yumurta tablosuu
Kırmızı giyen kadınların
propagandist Bienalii
New York Modası ve Kunta Kinte
Kanlı para ve yıkılan anıtt
Eski zamân şiirleri(m)
Tâlih ile Kör Sâlih ve Memleketin hâlii
Sahibinden satılık Yiğidim Aslanımm
Bir taktirnâme hediyesi olarak
Hirst bisikletii
Pasifik Sardalyaları'nın vahşi yaşam savaşıı
Eyfel'den aşağıya para saçmak...
Bu ülkenin en iyi vatandaşları sigara ve içki içenleridir...
Kutsal ve ''Aziz'' Michael Jackson!..
Arkaik Gençliğimin Ölen İkonları'nın Kitabıı
Efes Pilsen neden şampiyon değil?
Çinli Kız Zenci Çocuğu görünce...
Taraftarlara kurss
Yenisi gelince eskisi unutulacak bir cinai kurbân.
Fenerbahçe neden kaybettii
Laf eden taş olur!..
Adab-ı muaşeretten nasiplenmemiş Fransızlar....
Dita von Teese'e yapılan suikastı tel'in ediyorum!
''Ailecek Okunabilecek Kitaplar'' Kılavuzu
Ne olacak bu Memleketin pardon Galatasaray'ın hâli?!
Anlat evladım, şair bu şiirinde ne anlatmak istemiş!
Elif Uraz Panorama Pasaj, Şükran Moral, masaj, olmayan Brecht...
1 gönülde 2 karpuzz
Getirdiler o kupayı!
İntihâra meyilliyim!
Bırakın çocukların top peşindeki hayallerini!
VPP; Very Party People...
Ben, takımda salakla avanakları istiyorum!
Topluca Lincoln'ü kaşıyalım...
Boşuna konserler, demokratik soğanlar, altın laleleri...
Timsah Ezmesii
Çamur güreşi... Playboy ve Bask...
Ateşli geceden kalanlarr
Bir ölümün Marka Değeri ya da Ruh Obezitesii
Teyzem bu maçı seyretmiş midir?
Ruhumu yıkamak istiyorum....
Bilimin kıçına şaplakk
Azmettirici Dereli uşak Skippe
Lovegrove Fantezilerii
2008 Arşivi
Hatamla Sev Beni)
Aynı Nakarat (28.11)
İnsan Neyle Yaşar? (27.11)
Yüreği olan ilk taşı atsın! (17.11)
Kanarya, Aslan'a iade etti (17.11)
Neden? Mustafa! (5.11)
Daralkız Elina'nın... (3.11)
Silah Zoruyla (30.10)
Eurosport'un süper ikilisi (27.10)
Afakanlar basa basa (24.10)
O bir dakika keşke (21.10)
Made by Ersun (20.10)
Gel de Hakan Şükür'ü (16.10)
PEK Contemporary (16.10)
Yaylalar! Yaylalar! (12.10)
Aslan, ultimatomu verdi (12.10)
Ertelenmiş bir mağlubiyet (06.10)
Çarpık internetleşme (30.09)
Acınız Acımızdır... (28.09) 
Manah Manah (22.09)
Kurbanlık Koyun (22.09)
Bekle Bizi Saraçoğlu (19.09)
Aslan, Ragbi, Patton (14.09)
Yalçın Doğan Yanlış Biliyor (12.9)
Çirkefe Bulaşmadık (11.09)
Erivan'ın Neyi Meşhurdur (08.09)
Sıfırıncı Gün Canlı Yayını (01.09)
Çifte Standart (27.08)
Dikkat! Tehlikeli Madde (23.08)
Füzyon Aslan (18.08)
Sevimli Siyah Tavşan'ım (16.08)
Önümüzdeki maça (14.8)
Hu Ha 12 Lejyoner Adam (11.08)
Seks Hayatı Olmayan Tavuk (9.8)
Yapay Venedik'te başımıza (7.08)
Hormonlu futbolun... (4.08)
Mazoşist Değilim (1.08)
TSM Korosu (1.07)
Uğursuzlar (26.06)
Paul Pierce, Dumansız hava Sahası'nı ihlâl etti (22.06)
Kobi'ş Kuhn, Bili Bili ic (21.06)
Tavuk Şaşkınken (16.06)
Puro içilmeyen ilk final (13.06)
Çekler 5 çekse (12.06)
Potada Yılın Gayet Subjektif Top10'u 
Ve Emre ve Oray ve Orhan... (6.6)
Yalnız ve Güzel Ülkem (26.05)
Sanatsal Vaziyetler (21.05)
Sanatın Utanç Günü (17.05)
Şampiyonluk Totemcilerin (12.5)
Bay Boş (21.3)
Dünyanın en hızlı yarım mili 
Hacienda Ceylan Çaplı 
2007'nin Top 10'u
KonuMankeni.com... Post-modern dünyamıza dair günlük İnternet dergisi... Basketboldan Sanata... Air Jordan'dan Hou Hanru'ya... Angelina Jolie'den Harry Potter'a... İnternet derginiz Konu Mankeni'ni kullanma kılavuzu ve bize ulaşma yöntemleri üzerine açıklayıcı, bilgilendirici ve dahi aydınlatıcı vs vs vs bir bölüm