konumankeni.com
2012, Maya Takvimi, Kayıp Zaman, Konu mankeni tunç özgörener'in köşesi
konumankeni.com
Tunç Özgörener'in köşesi Tunç Özgörener'in yazısı Tunç Özgörener'in yorumu Bookmark and Share   Başlığı 2013 aslında 2013 değil diye de okuyabilirsiniz; çünkü 2014 de, 2014 olmayacak. Bu dizi ile iddianın doğruluğunu kanıtlayan ve benim asıl beklediğim delillerden üçüncüsü gökyüzünde görüldükten bir ay sonra Ekim 2013'te NASA'nın verdiği ismi ''2003 TV135'' idi ama ona da Apophis Apofis gibi, kadim mitlerden kalma ''kötü'' bir Tanrı veya Tanrıça'nın adı verilir.

Diğer üç delil ise birbirine bağlı biçimde 2012 Eylül'ünden itibaren çıktı: İlki
Hz. İsa ile Mecdelli-Magdalalı Meryem'in evlendiğini ispatlayan Koptik dilinde yazılmış İncil'in papirüs parçasının
Video ortaya çıkmasıydı; ikincisi Kasım 2012'de Papa 16'ncı Benediktus'un -görevinden garip biçimde ayrılmadan önce bakınız: Piskopos Malacchia'nin Kehanetleri- aslında 2018 veya 2019'da yaşadığımız iddia etmesi idi...

Dördüncü ve son delil ise 
2014-15 Blood Moon Tetradı öncesinde geldi...

Dolayısıyla bu diziyi birkaç not ve ilave tekrar sunmak gerekti...
Çünkü her ne olursa olsun, dizide göreceğiniz gibi bu sene aslında 2013 değil, 2018 veya 2019, 2020 de değil... Bu başta biraz kafa karıştırıcı gibi gelse de ve "2012"yi kullansam da hangi yılda olduğumuzun cevabını bulacaksınız...

* 22 Aralık 08.00 Kehaneti I. Parça  

Bu diziyi ilk yazdığımda ve -çok öncesinde daha internet yaratılmamışken- takvimin yanlış olduğunu iddia ettiğimde genelde sorulan ''peki, kaçıncı yılda yaşıyoruz?'' idi; çünkü insanlarda oluşturulmuş ve sürekli pompalanmış bir ''2012'' beklentisi vardı... Halbuki, ''beklenilen gibi bir 2012'' hiç gelmeyecekti.

2012 geçince de ''beklenilen 2012'' tüccarlarının bir kısmı, Maya Takvimi ile Modern Takvim arasında fark olduğunu dillendirirken; bir kısmı ise aslında ''beklenilen 2012''nin geldiğini ve sadece belirli seçilmiş bir kitlenin bunu algılayabildiği teranesiyle pazarlamaya devam etti.
Oysa Meksika Ulusal Antropolojik Tarih Enstitüsü'nde Aralık 2011'de düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Erik Velasquez'in dediği gibi: ''Mayaların 2012'ye dair herhangi bir kehanette bulunduğu tamamen boş bir söylenti. Pazarlama amaçlı bir yalan'' olduğu ortaya çıktı.

Kaldı ki, 
NASA uzmanlarının Mayaların Kehaneti'ni ciddiye aldığı zaten yoktu(Video) ve Meksika Ulusal Antropolojik Tarih Enstitüsü sözcüsü Arturo Mendez'e göre yaratılan ve internette popüler olan Maya Kehaneti Efsanesi, Batılıların Mesih beklentisiyle yaptıkları yanlış bir yorumdan ibaretti.

Bütün bunlarla birlikte, 1990'lardan beri savunduğum iddia ve ilk kez 2007'de sonra kitap olsun diye 2009'da yazdığım fakat yayınevlerinin işine gelmeyen bu dizi daha anlamlı hale geldi. Resimle tasvire dayalı ve henüz bir Rosetta Taşı da bulunamamış Maya dilini
dünyada tam olmasa da ''çat-pat'' okuyabilen 60 uzman varken kalpazanlar gibi kitap basarak uzman kesilenlere ve onlara inanlara tekrar armağan olsun:

Konu, her ne kadar çok popüler olsa da, bir o kadar da karmaşık aslında ve gayet sulandırılmış çorba edilmiş vaziyette... Dolayısıyla, biraz karmaşık, alt-okumaları bol. Yalnız sizlerden okumaya başlamadan önce bildiklerinizi unutmanızı ve yazıyı ''dinlemenizi'' rica ediyorum...


Kayıp Zaman’ın peşindeki dizimizin sonuna geldik. Biraz karmaşık ve alt-okumaları bol bir metin olduğunun farkındayım...
7. ve son bölümümüzde gerçek 2012 geldiğinde ya da hiç gelmediğinde neler olabileceği ve işaretleri ile son noktayı koyacağım. Biraz dini metinler, biraz da bilimsel veriler katacağım...

Mesela 1 günde dünyanın kutupları yer değiştirebilir mi?
Buna ne sebeb olabilir?

Mesela, Vatikan'ın Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olmaktaki maksadı sadece anti-İslâm ya da İslamofobi mi? Yoksa başka gizli bir nedeni var mı, mesela bir kehânet?


Fatima'nın III. Sırrı'nın ardından, Vatikan'da kalmıştık oradan devam edilim. Batı dünyasının bilinçaltını Katolik inanç oluşturur, bu sandığınızdan çok daha güçlüdür, bütün karşı çıkışların temelinde bile bu yatar. En marjinal uca gidip baktığınızda Satanistler bile sıfır noktası olarak bu inançı alan ''eksi''dir, ''karşıt''tır. Takvim sisteminin sıfırı Hz İsa inançı olması gibi... Kaldı ki, Batı Edebiyatı'ndan Klasik hatta Rock müziğine,  ambalajını kaldırdığınızda Savaş ve Barış'ından Decameron'una Matrix'e dek Eski ve Yeni Ahit'ten parçalar, izler, modernize edilmiş hikâyeler bulursunuz. Post-modern dünyamızda da durum farklı değil. Popüler bir örnekle işin nereye kadar vardığını ve bütün bu bahsettiğimiz konuda Vatikan otoritesinin sandığınızın ötesinde ne kadar güçlü olduğunu anlatayım.

* Maya Takvimi sayfaları- Dresden Codex

Omen filmini seyretmiş ya da duymuşsunuzdur. Korku filmi değildir sadece, yani siz öyle sanabilirsiniz fakat o bilinçaltını hem işleyen ve güçlendiren hem de o bilinçaltını gösteren çift taraflı bir alettir. Çünkü 6.6.6. inançını büyütmeye ve diğer yandan popüler dile tedavül edip ispata da yarar. Tekrar yapımın 6 Haziran 2006'da vizyona girmesi bile salt ticari bir oyun değildir. Fakat, bu diziyi asıl ilgilendiren 1976'da çekilen Omen'in işaret ettiği, çünkü böylece Vatikan'ın popüler dilini gösterebilirim.


Omen, kadim dünyadan beri işaret, kehânet mânâsında olmanın ötesinde Kıyâmet’in gelişinin en büyük âlameti Şeytan’ın Oğlu'nun yani Deccal’in doğuşunu anlatır... Teologlara göre, üç 6 yan yana geldiğinde ve ''When the Jews return to Zion, and a comet fills the sky, and The Holy Roman Empire rises, then you and I must die. From the eternal sea he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother, until man exists no more...''

Şimdi, burayı kodlayalım: 1. Yahudiler Sion Dağı’na geri dönecek... 2. Gökyüzünde kuyruklu yıldız görülecek... 3. Kutsal Roma İmparatorluğu yeniden kurulacak. 4. O, ebedi denizin üzerinden yükselecek...

Kutsal Roma İmparatorluğu denilen yer tarihsel olarak ne Sezar’ın Roma İmparatorluğu’dur ne de Almanların 922’de kurdukları Roma-Germen İmparatorluğu yani I. Reich’dır.
Batı Roma ile Doğu Roma’nın birleşimidir, 324’de kurulan Doğu Roma, bizim Bizans dediğimiz yerdir fakat Kostantinapol’den yani İstanbul’dan ibaret değildir. Doğu Roma, İ.S. 324’de kurulmuş; hemen bir yıl sonra da bütün Katolik inanç sistemiyle Vatikan'ın varoluş temelini oluşturan ve dizinin I. Bölümü’nde anlattığım Kanonik - Apokrif İncil ayrımının yapıldığı İznik Konsili, Doğu Roma İmparatoru Konstantin’in himâyesinde toplanmıştır. İstanbul ya da Kostantinapol, II. Roma, Yeni Roma’dır. Peki, Katolik terminolojisinin Kutsal Roma’sı nasıl yıkılmıştır? Hayır, 1453’de İstanbul’un fethiyle değil, o 
Kostantinapol'ün yıkılışıydı.

Doğu Roma ne zaman yıkılmıştır?

Doğu ile Batı Hıristiyanlığı 1054’de ikiye ayrıldı. Doğu Roma ve Doğu’da kalanlar Ortodoks Kilisesi’ni kurdu. Bu Kutsal Roma’nın çöküşüydü fakat asıl büyük yokediş nasıl geldi? Papa Benediktus XVI’nın kardinal iken söyledikleri çok tartışılmıştı fakat bunların gölgesinde kalan ve asıl maksadı gösteren sözü ''Türkiye’yi AB’ye alacaksak Doğu Roma’yı niye yıktık'' idi...

Vatikan’ın 1204’de başlattığı IV. Haçlı Seferi, tamamen Doğu Roma’nın kalbi Kostantinapol’e hançeri sokmak ve kalbini yerinden söküp atmak içindi. Malum, Papa Benediktus XVI’nın adı Kardinal Ratzinger iken lakabı ''Tanrı’nın Rottweiler’ı''ydı. Kendisi göründüğünden bile koyunun koyusu Katolik tutucudur. O da, tıpkı VI. Bölüm’de anlattığım Kardinal Ottaviani gibi başında bulunduğu Holy Office yani eski adıyla Engizisyon'un Ortaçağ Engizisyonu gibi olmasını isteyenlerdendi,
ki hâlâ da istemektedir. 1962-65’deki II. Vatikan Konsili’nde Ottaviani’nin saflarında muhafazakârların seslerinden biri olmuştu. Kardinal iken Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili sözlerini popüler İslâm karşıtlığı sosuna bulasa da bu maksadını gizleyen kılıftı sadece.

Vatikan, yine karşı çıkardı, hah belki o vakit açıkça söylerdi sebebini: ''Kutsal Roma tekrar kurulduğunda!''

Alınız elinize bugünkü Türkiye'nin haritasını, koyunuz yanına Avrupa haritasını... İşte, size Doğu ve Batı Roma yani Kutsal Roma...

Derin Vatikan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesine karşı ama bu Türkiye bizim anladığımız Türkiye değil. Farz edin ki biz Kurtuluş Savaşı’nı kaybettik; müstemleke olduk ya da bütün Osmanlı kılıçtan geçti, Müslümanlar sürüldü ve bugünkü Türkiye toprakları, bir Hıristiyan ülkesi oldu diyelim…

Vatikan, yine karşı çıkardı, hah belki o vakit açıkça söylerdi sebebini: ''Kutsal Roma tekrar kurulduğunda!''

Alınız elinize bugünkü Türkiye’nin haritasını, koyunuz yanına Avrupa haritasını... İşte, size Doğu ve Batı Roma yani Kutsal Roma...

Şimdi, dönelim tekrar Omen filmine, orjinali yani 1976'da çevrileni Roma Antlaşması'nın imzalanmasına atıfta bulunur. Roma'nın kadim devirlerden beri kalbi olan Campidoglio Tepesi'nde imzalanan anlaşmayla kurulan AET, Avrupa Birliği'nin temelini oluşturdu. Senesi 1957'dir, ondan sonra süreç başlar. Türkiye'nin AET ile bir türlü tam üyeliğe dönüşmeyen anlaşmaya imza atma tarihi ise 12 Eylül 1963... Fakat buradaki tarihlerin size 6.6.6'yı vermemesini yadırgamayın çünkü bunların hiçbiri gerçek tarih değil Vatikan'ın sakladığı Gerçek ''Kayıp Zamân'' sözkonusu unutmayınız.


Şimdi, dönelim tekrar Omen filmine, orijinali yani 1976’da çevrileni Roma Antlaşması’nın imzalanmasına atıfta bulunur. Roma’nın kadim devirlerden beri kalbi olan Campidoglio Tepesi’nde imzalanan anlaşmayla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği’nin temelini oluşturdu. Senesi 1957’dir, ondan sonra süreç başlar. Türkiye’nin AET ile bir türlü tam üyeliğe dönüşmeyen anlaşmaya imza atma tarihi ise 12 Eylül 1963... Pek çoklarına göre Türkiye'nin attığı bu imza bile Kutsal Roma'nın tekrar kuruluşu ve Kıyâmet Alâmeti'dir. Fakat buradaki tarihlerin size 6.6.6’yı vermemesini yadırgamayın çünkü bunların hiçbiri gerçek tarih değil ''Kayıp Zaman''ı unutmayınız.

Vatikan’daki II. Konsil’in 1962’de toplanmasının iki sebebi vardır aslında: İlki Roma Antlaşması, diğeri ise 1945’te bulunan Nag Hammadi Parşömenleri’nin çözülmesi ve yaygınlaşmasının engellenmesi. Mısır'da çobanların bulduğu parşömenlerin, Apokrif İnciller olduğunun ortaya çıkması Vatikan'ı telaşa düşürmüştü. Ardından, bütün engellemeye çalışmalarına rağmen imzalanan Roma Antlaşması Vatikan'ı sarsmıştı. 

İznik Konsili'nde Apokrif ilan edilip tüm kopyalarının yokedilmesine karar verilmesine rağmen ortaya çıkmaları ilginçti. Vatikan en popüleri Tomas İncili olan parşömenlerin yayınlamasını engelleyemedi.   

Ne der, Kanonik İncillerden Luka’da: ''Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur.'' (Luka 12:2)

Bu Apokrifler arasında Tomas meşhur olsa da, Vatikan'ı korkutan o değildir başka bir parça, hatta parçadan öte yırtık bir sayfanın ucu ve orada yazandı. İ.S. 225-275 arasına tarihlenen ve Vahiy bölümüne ait (BKZ:) Papirüs 115 diye bilinen yırtık bir parça... ''Canavarın sayısı 616'dır'' (chi, iota, stigma - ΧΙϚ ) yazıyor, oysa bildiğimiz Kanonik İnciller'de 666 (chi, xi, stigma - ΧΞϚ )...

Peki, bu 616... Ne zaman farkedildi?

Parşömenler üzerinde yıllardır süren çalışmalar sırasında 2005'te Londra'daki Ashmolean Museum'da tesadüfen...

Şimdi, dizinin bütün bölümleri birleşmeye başlıyor... Acaba... Vatikan'ın Nostradamus'u yaşarken öldürmeye çalışmasının, kütüphane-laboratuarını yakmasının, ölümünden 16 yıl sonra takvim sistemini ve tarihi değiştirmesinin, Gerçek ''Kayıp Zamân''ın Juliyen Takvimi ile Gregoryen Takvimi arasındaki 11 günlük resmi atlamadan yani 4-5 Ekim 1582'den 15 Ekim 1582'ye geçişten çok daha fazla olmasının; yıllar sonra dirisinden alınamayan intikâmın ölüsünden alınarak Nostradamus'un afaroz edilmesinin; yıllar yılı uydurmasyon diye karalanmasının ardında yatan neden... Nostradamus'un ezoterik metinlere, Kabala bilgisine sahip bir simyacı olmasının ötesinde, Apoktif İncillere ve dolayısıyla 616 sayısına vâkıf olması mıydı?

Vatikan, bütün bunları bu yüzden yaptı ve gerçek tarihi gizledi, o yüzden biz halen 2010'dayız sanıyoruz ama gerçek ''Kayıp Zamân'' V. Bölüm'de verdiğim gibi...

Bir kez daha en baştan beri yaptığım gibi görünmeyeni göstereyim:

1- Yahudiler Sion Dağı'na geri dönecek...
2-Gökyüzünde kuyruklu yıldız görülecek...
3- Kutsal Roma İmparatorluğu yeniden kurulacak.
4- O, ebedi denizin üzerinden yükselecek...

Bu ''ebedi deniz'' okyanus olarak algılansa da belki de evren, kainat, kadim uygarlıkların dış deniz dedikleri büyük boşluktur ve belki bahsedilen de Niburu/Marduk/Her-ne-ise Gezegeni'dir, öncesinde Apophis geliyor ne derdiniz?!

Daha önce de söylediğim gibi, Maya Takvimi ve onun etrafında yaratılan 2012 ticaretinin ekmeği bitiyor. Fakat şüpheyi elden bırakmayalım ve yüzümüzü bilime çevirelim...

Dünyanın kutuplarını değiştirebilecek, hem de 1 günde değiştirebilecek ve yeni bir Kıyâmet yaşatacak ne olabilir.

İki olasılık var:

En başından beri işaret ettiğim Apophis Astreoidi ve onun arkasından gelen Niburu/Marduk/Her-ne-ise Gezegeni'nin çekim gücü, yakın gibi görünen olasılık. Dünyanın 7. sonunun geleceğine inanan NASA'nın Hollywood filmlerini aratmayan yön değiştirme projesine, en son Rusların da ortak olması kanıtı.

Bunun dışında benim başka bir teorim var... CERN’deki Atlas Deneyi... Kıyamet Deneyi de denilen Atlas Deneyi’nin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın (Large Hadron Collider) Deccal olduğu yönünde ciddi inanışlar var. Dini metinlerdeki tanıma da uyuyor. Malûm, 666 ile İbranice’deki www aynı. Ve www sistemi CERN’de yaratıldı. Fakat 616 buna uymuyor.

Yine de Deccal’in bir adada tutulduğu ve oradan yükseleceği meselesine gelirsek, Atlas Deneyi’nin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı-LHC dikkat edilirse bir ada teşkil eder şekil itibariyle... Orada Karşı Madde ya da Anti Madde denilen ve şu ana dek sadece teorik olarak varolan şey ortaya çıkar yahut bütün maddeleri yutacak karadelik oluşursa bunun magma ve dünyanın denge merkezinde oluşturabileceği ani bir değişim, kutupların hareket etmesine neden olabilir. Karşı Madde’yi basitçe izah etmek gerekirse matematikteki eksi ve artı diye düşününüz. Teorik olarak Madde artıdır, Karşı Madde ise eksidir... Buradan da bakarsanız Deccal, Tanrı ve dolayısıyla İnsan, Madde Karşıtı olduğuna göre...

Sadece Vatikan gibi dini bir merkez değil, bilim dünyası içinde de bu deneyin yapılmasına ciddi tepkiler olduğunu ve hatta durdurmak için davalar açıldığını da biliyoruz. Yani buna karşı çıkmak sadece dini temelli bir şey değil. Teorik olarak baktığınızda bile, yapılmasına mantıken itiraz edebilirsiniz. Nedir?

En basit matematik kuralı bir eksi bir artıyı götürür, sıfırlar...

Kıyamet gelecek mi? Yahova Şahitleri’ni hatırlarsınız 1999’u beklediler, ABD’de topluca intihâr edenler oldu, 2012 öncesinde Altın Çağ’a geçiş için kendini topluca harap edecekler de çıkacaktır. Gerçek Kayıp Zamân en azından biraz daha vakit var diyor.

Bir de Galyalılar’ın güzel bir atasözü vardır ''Galyalı, yarın göğün başına yıkılacak olmasından başka bir şeyden korkmaz!''

Dolayısıyla, gök başımıza, İstanbul üstümüze yıkılmadığı sürece korkacak bir şey yok, vakit var demektir...


Ne zaman yıkılır? Tanrı bilir...
konumankeni.comTunç Özgörener'e ulaşmak içinn
2012, aslında 2012 değil... VI
2012, aslında 2012 değil... V
2012, aslında 2012 değil... IV
2012, aslında 2012 değil... III
2012, aslında 2012 değil... II
2012, aslında 2012 değil... I
En Son Yazısı
Saray'da Kurumsal Yalan Rüzgârı
Ne mutlu Türküm Diyene diyemezsin(!)  
Kaiser Aysal'ın soğuk yenen intikâm yemeği  
İsteyen gider kendi  holdingini istediği gibi yönetir
#Gezi ambalajı çok sanatsaldır...  
İstibdadkârane Lale Devri'nde...  
Barbarian Turks Bienali ve yoğuşmalı sergiler    
Enes Kanter'e kız, bana kız, kasetbola kızma!  
Ekmek parası Freak Show      
Ericsson GA628'le
3G Gezi Sanatı endişesi  
Tarih, efsaneyi de
tarumâr edeni de yazar  
Avcı Terim...
Kiss'tiler haberin yok...  
Kaderde varsa ...
Neye yarar Cenin Pozisyonu    
Ayranın yok içmeye
tahtırenvanla gidersin...  
Fırat'ın kenarında... Barbaros Şansal'dan Ahmet Erhan'a... ...
...'ı neden sevmiyorum?- 3. Bölüm
...'ı neden sevmiyorum?- 2. Bölüm  
...'ı neden sevmiyorum?  
Faiz Lobisi Mustafa Sayar'a karşı  
Ayhan Işık Sokak, Sadri Alışık
Sokak isimleri değiştirilsin  
12 Dev Adam mı 12 Penguen mi  
Whitesea'nin diğer ucundaki Corn'un kadim lâneti  
Tour de France mı
Comedie Française mi  
Ünal Aysal barajı nasıl aştı  
Mehmet Akif kâhin miydi?  
Migfer Dibi'nden
Dunsinane Tepesi'ne  
Everday Interest Lobbying Chicken Translate Without Sexual Life  
Hitler ile Penguşlar  
31.5.G...   
Ayrı dünyaların üç kadını  
Shirin Neshat'ın
mânâsızlaştırdığı şiir fotoğrafları  
Kutlarım! 19 Mayıs Ata'dan Baba'dan yadigar bana  
Hepimiz Angelina'yız
Hepimiz Jolie'yiz     
Alkışlıyorum şak şak  
Fenerliler evlatlarınıza sahip çıkın 
Fener şampiyon oldu zevk mi aldık 
Bu seri neden 2-2 oldu fenerasyon
Fenerbahçe'ye biz de teşekkür ediyoruz  
Oynamayalım nasılsa
#CappieKoyarHevesinKaçarGalatasaray  
E.K.B.E.Ç.F.F.K. Coach ve
CD Cappie Pondexter  
Bir haftayla iki kuş birden  
Lütfen kaldırımda
motorlara yol veriniz   
Kadın var da... Travesti cinayetleri neden yok!   
Gay marriage Milli Maç
Cappie Pondexter'a
Teşekkür Beratı
 
Tek dişi kalmış Dişi Aslan'ın sorumlusu kim  
Konsept Sanatında boncuk var  
Blondie misin Fatih Terim  
İhaleli Batak'ta mecburcu Terim  
Kurumsal Çilekli Pasta'dan zenne çıkarsa...  
Kurumsal Patates Tarlası'nda futbol balesi  
Âlimler ve Câhiller - III 
Umutsuz Twitter Kadınları...
Sanat Mikseri ile
yüzsüz bir kadının portresi
Türk Tiyatrosu öldü!  
Macide Tanır'ı da
kim tanır canım...
Kadınların %99'u....
Bir modernsanat
düşmanının günlüğü  
Modern sanat defileleri ile Postdemode Karaoke Sanat     
O sabah... Hatırlıyorum...  
Ruh İkizimi bulamadım
Yuh İkizim ile....
Yine aldatıldım!!
Il Pirata'nın kanı yerde kaldı  
The Boss'un kalmasın  
Ya senin adın G. soyadın K. olsaydı 
Büyük Uyanış  
22 Aralık 2012 Kehaneti III  
22 Aralık 2012 Kehaneti II  
22 Aralık 2012 08.00 Kehaneti I  
Nezaket Ekici'nin Elmalarını yedik
Marjinal ne Altkültür ne güzelim?!
Doğmamış sergiye Primo biçmek  
Büyünce Serbest Küratör olacağım
Tibetli dinadamının biri
bir gün bir Nasa'ya...
 
Erol Günaydın'ın koltuğu
Muazzam Karşılık Çelik Bey'e 
Baumgartner NTV Egitim Seti   
Raki, Book-Kebab çok güzel  
Hâlet-i Ruhiye: 
Fildişi Kule mi Miğfer Dibi mi   
Yılmaz Özdil basın bunu da yazın!
Galatasaray CEOsaray
Galatasaray Basketbol Şubesi mi Kasketbol şubesi mi
Kaka Arkan İlkan
Nef'i'den Alfred Dreyfus'a Il Pirata'dan Lance Armstrong'a
Cemal Nalga'dan İlkan Karaman'a
Mod Kültürü, London 2012, They made you a moron! Think again...
Keşke Çelik Bey de Aslı ile Gamze'yi görseydi
Mars'taş medya anca
''Adı üzerinde merak işte'' der...
 
Post Modern Yaratıklar ile
Derya Büyükuncu
Doping serbest olsun
Galyalılar ile Lance ve Usain
Bradley Contador, Chris Landis
Erkek adam öyle ne gibi ağlamaz
Âlimler Câhiller Higgs'cik ve Ben
Meşhur Del Bosque Kasabı
Galatasaray'ın evlâdı
Mirsad Türkcan
Suriye'ye damsız almıyorlar
Yüzükle Kral olunmaz LeBron LeBrick'tir LeBrick kalacak
Lady Warhol Olunmak ve motorlar
NBA Finali değil... Bollywood LeBrick LeBron James Filmi
Ergin Ataman'ı hiç sevmem!
Abidik Gubidiklere resim
Bas bas paraları leylaya
Ata'dan Baba'dan yâdigâr
Kimse sormayacak mı haticeyi
Galatasaraylı kızlar yetim mi?
Gerçeklik Terörü mü ''erör''ü mü?!
Alın kupanızı götürün Metris'inize
Kutsal Kase gibi kitap kadın
Hayatıma girip çıkanlardan
biri var ki
...
And the Kupa goes to Metris
Ceyhun Yıldızoğlu'nu kovsan ne işe yarar O istifa etse kaç yazar
Kadınlar neden sivilce sıkmaya bayılırlar, İsmet Doğan?!?
Aydan Siyavuş'un kemiklerini sızlatmayınız
HOSSEIN EDALATKHAH'ın ''veciz'' mailline cevabenn
Ne demişti Çelik Bey...
Ceyhun Yıldızoğlu'nu tebrik ve takdir ediyor ve hatta alkışlıyorum
Penis penis için midir yoksa
Penis sanat için midir
Anca Fenerbahçe yapar
Kasketbol Hakemliği başvuruları
Thank u very very much much
Georgios Dikaioulakos..
.
Kasketbol salonlarında görmek istemediğimiz Mezarcı
Koy bir CSKA kaseti de neşemizi bulalım CEOCoachcumm
Fener neden elendi Aslan nasıl eler
40 yıllık Orhun Ene olur K'Ene
#BuyukBaskanAtinayaotobuskaldir
Yeter YD Yeter dedi şimdi ne der Aziz'e 1 şilt'eyi çok gören Çarşı
Biz CSKA #gucenme
Post-14 Şubat sendromundaki bir erkeğin hüzünlü sonuna dair
Tek gecelik zaferler tatmin etmez
Gay misin? Tecavüze mi uğradın?!
Komedi Dans Üçlüsü ile
basketbol değil kasketbol
Koyun Nur'un olmadığı yerde CEOKoç'a Hınç'Al'a Abdurrahman Çelebi derler
Hrant Dink Nerede öldürülmüştü
Denktaş ve Lefter garip bir senaryonun aykırı kahramanları
Şapkadan Tavşan Çıkartan Adam
Halil Üner'e övgü
Türk Lokumu Canan
200 Yıl Sonra olur mu anan
Su Adası değil...
Galatasaray Adası canım!
Uşak SarkoKiller'a kızdım Sophie Marceau ile ilişkimi bitirdim
Yeniden: 2012, aslında 2012 değil
Çelik Bey'den sonra Cihat Ağabey de gitti Maç Ekibi resmen dağıldı
250 cesur Fenerli 2 Emre 1 totemm
DWill'e şilt ver Aziz'e şilte verme
Modern Centilmen'in
kimlik bunalımı-1
Dementor'lara Hiddink lâyıktır
Impreratore Fatih Terim ve
Büyük Birnam Ormanı
Galatasaray potada RSC-O olurdu
Muazzam Karşılık
Çelik Bey'in ardından...
Ne Mutlu Türküm Diyene dedirtmeyecekler
Yazarımız kendi dışında olduğundan Updating... ... ...
Kadına Şiddette Son Nokta:
Gerçek Hayat buzlanmaz
Bu lig aile kurumunu da Fatih Terim'i de temellerinden sarsar...
Bazı Erkekler Zor Kadınları severr
Fransızları anladık da...
Bizim Federasyon da mı Fransız!?!
Türk Basketbol Ekolü'nün
alamet-i farikaları
Bırakın bu işleri Devlet Suişleri
Polonya'ya hakem oyunu ile yenildik diyen basketboldan anlamıyordur!
Türkiye Emirliği
... Fener beter ol beter!!
40 yıllık Orhun Ene olur mu k'Ene
La Liga, Kaka ah kaka ve
mutlaka Türk Şiiri
Bülent neden Kaptan Bülent oldu da Arda Turan Olamadı -2
Her girmeyene şike...
Her yenilmeyene teşvik diyeceksek...
Obi Wan AldoSassi ile
Cadel Evans Skywalker.....
Cadel ile Amy ya da kaderin oyunu
İKSV ders vereceğine özür dilesin
Ve 8372 Ve Burbuçe Ruşuti ve Futbol
Kraliçeler ve taşları döşeyenler
12 Kadın'a birden âşık oldum
Peri değil Amazonlar
Potanın Perileri Lambada'nın Cinleri-2
Potanın Perileri Lambada'nın Cinleri
Mehta'dan Perilere, Derya'yı anlama Nilay Yiğit'i tanımak
NBA Final Serisi 6.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 5.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 4.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 3.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 2.Maç Yorum-video
NBA Final Serisi 1.Maç Yorum-video
Fenerasyon asacaktı 3-5 Bursalıyı
Rakkase Bernie Baba
Aldatılışımın 1. sene-i devriyesi
Royal Wedding ya da AMS...
İşte bütün mesele bu....
32 kısım tekmili birden
Bahar Yorgunluğuu
Asıl bizim ruhumuz davacı!
Başka kabusların insanlarıı
Michaelin Yıldızı olmadan
Master değil anca KastırChef olurr
Al sana desibel desibel
bağırtma rekoru!u
Bülent Korkmaz neden ''Kaptan Bülent'' oldu da Arda Turan....
Sanat hayatın alışveriş torbasını hafifletmek için midirr
Fenerbahçe neden elendii
Kadına Karşı Şiddete Evet!!
DallayDallama Der ki:
Kadınların %99'uu
Ey Ruh geldiysen üçlü çektir!
1964 - .... Vedâ ederkenn
Yedi Kocalı Hürmüz ile
Dünyayı Kurtaran Adam....
Solucan Deliği'nde yeni yılı
Birlikte yaşayalım da nasıl yaşayalım?!
Facebook duyarlılığı yerine gerçek kampanya yapın!
Iverson ile Coaching Hastalığı
Julian Assange,
Yeni Arabistanlı Lawrencee
Atatürk hangi takımı tutuyorduu
Hagi ile Rijkaard'ın ne farkı var.
Tarkan'la yatak odası belgeselii
Hayatta yapmak isteyip de yapamayacağım 10 Şey
En son sevindiğinde ne olmuştu?
Hagi kuş mu konduracak?
Fatmagül'ün pardon Kadın Basketbolu'nun suçu ne?
Gandalf'ı beklerken Sarumane
İsmet X-Bilen'in günahı ne?
Sarpi, küçük Hiddink, Yaşam Coachluğu Merkezi buyrun!
Bir Baldırı Çıplak, bir Komik, bir Edi etmezsin sen Kenan!
Bize daha çok deli gerek Kenan!
Asiye Basketbol nasıl kurtulur?
Yuhalamanın dayanılmaz hafifliğe ve bir garip Leyla Vak'asıa
Övünür müsün Dövünür müsünn
Marslılar Fisher Humması olurr
Ucuz sıyırdıkk
Hedef Coni ama....
Sözlerimi geri alamam....
Dehşet Yolcularıı
Dağ Başını Duman Almışş
2. Zafer Bayramı olsun!
WC'de Kaderimizi Çizecek 10 Şeyy
Dev Aynasından bakıp
ruh obezi oldukk
Hababam Sınıfı Korosu Galatasaray için söylüyor: Fesüpanallahh
Ertan Hatipoğlu ve maillerii
Ne olacak bu 12 Dev'in hâli?!
Büyük Birnam Ormanı'ndaki İrlandalılar... Tribünler aşağıya inmediği sürecee
Memleket, Meseret meselesi ve Kopkoplaşmakk
Rijkaard ve Gandalf....
Sanatla yoğuşmak istiyorumm
Türk bisikletseverinin zenci düşkünlüğüü
Özendiğim tek adamm
NBA Final-7: Hakem kararıylaa
NBA Final-6: Kobe neden sevilmiyorr
NBA Final-5: Beraber ve Soloo
NBA Final-4:
Ağlamayan Bebeğe meme yokk
NBA Final: 2 numaralı adam görevdee
NBA Final: Komedi Dans Üçlüsüü
NBA Final:
Minik Kelebek'le Yasaklarr
NBA Finali'nin kaderini
çizecek10 şeyy
Aynen İndiragandi, indirapartii
Dany'yi tanıdım da...
Bu mor fil yavrusu kim?
Queen LeBron NotKing James!
LeBron James Kral mı Palyaço mu?
Şenol Güneş'ten özür diliyorumm
Aldatıldım!m
1 Mayıs... Mahallelinin vazife çıkartma günüü
Raffi Portakal ile antini kuntinlerr
Crucible Poker Face Steve Davis,
Volkan Konak'lar olsunn
Neremiz düz ki?
Timsahlar neden düzdür?
CERN komplosuu
Roma'yı da biz yaktık!!
Bogdan İşlerr
Galatasaray'a Başkan'sann
Aslan'dan Hınç'Almacı Yazark
GDO'lu Atatürk'ler... Sevr'edeceklerdi....
Türkler kaç Sioux kaç İnuk öldürmüştür evladım?
Portakal ile memleketi kurtarmakk
Mukayeseli sanat tarihi dersi:
Semiha Berksoy-Leyla Gediz
14 yaşındaki kızın söylememesi
gereken şarkıı
En ucuz ve en aptal
cep telefonu sapığınız.
Nerede öldürülmüştü?
Monşerlerin çıkartması gereken derss
Şenol Güneş istifa!
Fotoğraf bir sanat mıdırr
Sarımsaksporluluktan Nasibini Almamışlarr
Kankırmızı kapkara 1 günün hâtıratıı
BaşPagan Hermann Nitsch ile Fugu
10 para etmezsiniz!!
Daum ile Dopingg
Derbiye dair korkularımm
Nefes'in Nefes'ime
dizilerle yazılan tarihh
Yendik Mi Lan!!
Tecavüz edip takdir edilmek istiyorum!
Kokusuz Noa Noa; ezik domates, kırık yumurta tablosuu
Kırmızı giyen kadınların
propagandist Bienalii
New York Modası ve Kunta Kinte
Kanlı para ve yıkılan anıtt
Eski zamân şiirleri(m)
Tâlih ile Kör Sâlih ve Memleketin hâlii
Sahibinden satılık Yiğidim Aslanımm
Bir taktirnâme hediyesi olarak
Hirst bisikletii
Pasifik Sardalyaları'nın vahşi yaşam savaşıı
Eyfel'den aşağıya para saçmak...
Bu ülkenin en iyi vatandaşları sigara ve içki içenleridir...
Kutsal ve ''Aziz'' Michael Jackson!..
Arkaik Gençliğimin Ölen İkonları'nın Kitabıı
Efes Pilsen neden şampiyon değil?
Çinli Kız Zenci Çocuğu görünce...
Taraftarlara kurss
Yenisi gelince eskisi unutulacak bir cinai kurbân.
Fenerbahçe neden kaybettii
Laf eden taş olur!..
Adab-ı muaşeretten nasiplenmemiş Fransızlar....
Dita von Teese'e yapılan suikastı tel'in ediyorum!
''Ailecek Okunabilecek Kitaplar'' Kılavuzu
Ne olacak bu Memleketin pardon Galatasaray'ın hâli?!
Anlat evladım, şair bu şiirinde ne anlatmak istemiş!
Elif Uraz Panorama Pasaj, Şükran Moral, masaj, olmayan Brecht...
1 gönülde 2 karpuzz
Getirdiler o kupayı!
İntihâra meyilliyim!
Bırakın çocukların top peşindeki hayallerini!
VPP; Very Party People...
Ben, takımda salakla avanakları istiyorum!
Topluca Lincoln'ü kaşıyalım...
Boşuna konserler, demokratik soğanlar, altın laleleri...
Timsah Ezmesii
Çamur güreşi... Playboy ve Bask...
Ateşli geceden kalanlarr
Bir ölümün Marka Değeri ya da Ruh Obezitesii
Teyzem bu maçı seyretmiş midir?
Ruhumu yıkamak istiyorum....
Bilimin kıçına şaplakk
Azmettirici Dereli uşak Skippe
Lovegrove Fantezilerii
2008 Arşivi
Hatamla Sev Beni)
Aynı Nakarat (28.11)
İnsan Neyle Yaşar? (27.11)
Yüreği olan ilk taşı atsın! (17.11)
Kanarya, Aslan'a iade etti (17.11)
Neden? Mustafa! (5.11)
Daralkız Elina'nın... (3.11)
Silah Zoruyla (30.10)
Eurosport'un süper ikilisi (27.10)
Afakanlar basa basa (24.10)
O bir dakika keşke (21.10)
Made by Ersun (20.10)
Gel de Hakan Şükür'ü (16.10)
PEK Contemporary (16.10)
Yaylalar! Yaylalar! (12.10)
Aslan, ultimatomu verdi (12.10)
Ertelenmiş bir mağlubiyet (06.10)
Çarpık internetleşme (30.09)
Acınız Acımızdır... (28.09) 
Manah Manah (22.09)
Kurbanlık Koyun (22.09)
Bekle Bizi Saraçoğlu (19.09)
Aslan, Ragbi, Patton (14.09)
Yalçın Doğan Yanlış Biliyor (12.9)
Çirkefe Bulaşmadık (11.09)
Erivan'ın Neyi Meşhurdur (08.09)
Sıfırıncı Gün Canlı Yayını (01.09)
Çifte Standart (27.08)
Dikkat! Tehlikeli Madde (23.08)
Füzyon Aslan (18.08)
Sevimli Siyah Tavşan'ım (16.08)
Önümüzdeki maça (14.8)
Hu Ha 12 Lejyoner Adam (11.08)
Seks Hayatı Olmayan Tavuk (9.8)
Yapay Venedik'te başımıza (7.08)
Hormonlu futbolun... (4.08)
Mazoşist Değilim (1.08)
TSM Korosu (1.07)
Uğursuzlar (26.06)
Paul Pierce, Dumansız hava Sahası'nı ihlâl etti (22.06)
Kobi'ş Kuhn, Bili Bili ic (21.06)
Tavuk Şaşkınken (16.06)
Puro içilmeyen ilk final (13.06)
Çekler 5 çekse (12.06)
Potada Yılın Gayet Subjektif Top10'u 
Ve Emre ve Oray ve Orhan... (6.6)
Yalnız ve Güzel Ülkem (26.05)
Sanatsal Vaziyetler (21.05)
Sanatın Utanç Günü (17.05)
Şampiyonluk Totemcilerin (12.5)
Bay Boş (21.3)
Dünyanın en hızlı yarım mili 
Hacienda Ceylan Çaplı 
2007'nin Top 10'u
KonuMankeni.com... Post-modern dünyamıza dair günlük İnternet dergisi... Basketboldan Sanata... Air Jordan'dan Hou Hanru'ya... Angelina Jolie'den Harry Potter'a... İnternet derginiz Konu Mankeni'ni kullanma kılavuzu ve bize ulaşma yöntemleri üzerine açıklayıcı, bilgilendirici ve dahi aydınlatıcı vs vs vs bir bölüm