gerçek shakespeare kim, Shakespeare'in kayıp oyunu, History of Cardenio, Double Falsehood, Lewis Theobald, Double Falsehood, Shakespeare, James Fletcher, Arap Seyh El Zübeyir, Hintli Şeyh Pir yani Sheikh Pear, Özbek Şeyh Pir, Sicilyalı Don Crollelanza, İrlandalı Patrick O'toole gibi yakıştırmaların yanında Oxford Kontu Edward De Vere, Sir Henry Neville gibi dönemin soyluları ve dönemin yazarları Christopher Marlowe, Sir Francis Bacon, Miguel de Cervantes Bookmark and Share Onunkisi Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz gibi... Ciltlerce eseri ve kısacık, şüpheli bir hayat hikâyesi var. Buna karşın pekçok muamma ve sayısız kimliği... 

* Kayıp Da Vinci'nin şifresi video
* Barbaros Şansal'dan kanunlar
* Da Vinci'nin 500 yıllık sırrıplay video
* Maludong yeni bir Homo türü mü?

Arap Seyh El Zübeyir, Hintli Şeyh Pir yani Sheikh Pear, Özbek Şeyh Pir, Sicilyalı Don Crollelanza, İrlandalı Patrick O'toole gibi yakıştırmaların yanında Oxford Kontu Edward De Vere, Sir Henry Neville gibi dönemin soyluları ve dönemin yazarları Christopher Marlowe, Sir Francis Bacon... Hatta James Fletcher'ın gerçekte onun çırağı değil gerçek Shakespeare olduğunu söyleyenler vardır...

New York Times'ın attığı başlıkla ''
New Life for an Old Play, but Is It Shakespeare's?''

Double Falsehood, Lewis Theobald, Double Falsehood, Shakespeare, James Fletcher, Miguel de Cervantes1728'de basılan ''Double Falsehood'' adlı oyun Mr Theobald tarafından revize ve adapte edildi ibaresi ile sunulmuş fakat sahnelendiğine dair bir kayıt yok...
Shakespeare taklitçisi Lewis Theobald, Double Falsehood'un Shakespeare'nin kayıp eseri History of Cardenio'nun orjinal metnine dayandığını iddia ediyordu.

* 21.12'de İki Ejderha karşı karşıya
* Kızıl Kıyâmet...
* Ajan Smith haklı mıydı?

Oyunun 1613'te Shakespeare ve
James Fletcher’ın tarafından yazıldığı söyleniyor. Dahası bugün eldeki metin 1728'deki olduğu için ve üzerinde de belirtildiği gibi revize ve adapte edildiği yani değişikliğe uğradığından dolayı ne kadarı Shakespeare bilinmiyor...
 
Oxford American Shakespeare dergisi editörü olan
Florida Devlet Üniversitesi Tarih Profesörü Gary Taylor, oyunda, orijinal olarak Shakespeare’in yazdığı bölümleri ayıklamaya çalışıyordu. Son 20 yıldır bu konuda çalışmalar yapan Taylor, bilgisayar yardımıyla oyunu Shakespeare’in yazdığı haline getirebildiğini iddia etti ve Purdue Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencileri ve yönetmen Terri Bourus ile History of Cardenio adlı oyunu sahneye koydu...

Gary Taylor ''Veritabanlarının ve komplike orjinalite testlerinin ortaya çıkışı ile artık daha detaylı araştırmalar yapabiliyoruz ve uzmanların şu anda vardıkları ortak kanı bu oyunun kısmen Shakespeare, kısmen de Fletcher tarafından yazıldığı yönünde'' diyor.

Taylor, son 20 yıldır orjinal oyundan tam 74 yıl sonra yayınlanan Double Falsehood'un metninden Shakespeare'e ait bölümleri ayıklamaya çalışıyordu. Bunu yapmak için hem bilgisayar programları hem de Shakespeare zamanının İngilizcesi ile ilgili kitaplar kullandı.

History of Cardenio, shakespeare lost play History of Cardenio videoOyun hakkında başka başka muamma da daha var...

Gerçekten Shakespeare mi?

Oyunda iki çiftin hikayeleri anlatılıyor. Akademisyen Cardenio ve nişanlısı Luscindia ile Cardenio'nun arkadaşı Fernando ve onun melez çoban sevgilisi Violenta. İhanetler, zorla yapılan evlilikler, yanlış anlaşılmalar, gece vakti baştan çıkarmaları ile dolu bir oyun. Hikayenin kendisi aslında Miguel de Cervantes'e ait. Bu aşıkların hikayeleri Don Kişot'da geçiyor.

Bu oyun sergilenmeden on yıl kadar önce İngiltere Kralı 1. James İspanya ile barış yaptı ve bu da İspanyol kültürünün bir anda İngiltere 'ye girmesine neden oldu. Bu dönemde Don Kişot'un hikayesi bir çok İngiliz sanatçıya ilham kaynağı oldu.
Yani gerçekten Shakespeare yazdıysa bile Cervantes'ten aldı. Fakat burada da Shakespeare'in Cervantes ile birlikte çalıştığı iddialarını dile getirenler de var.  Harvard Üniversitesi İngilizce Profesörü Stephen Greeenblatt ''Onlar zamanlarının en büyük dehalarıydı'' diyor...

Diğer yandan sahnelenen esere History of Cardenio'ya bakarak da... Gerçekten Shakespeare mi demek mümkün?

Gary TaylorBir nevi metin içinde arkeolojik kazı yapan profesör Gary Taylor (yanda), Shakespeare ve Fletcher'ın Cervantes'in hikâyesini nasıl yorumladığını bulmak istemiş ve Double Falsehood'un metnini de yeniden yapılandırmak zorunda kalmış.

Gelişmiş veri tabanları ve metin tanıma yazılımları, Shakespeare tarafından yazılmış olması muhtemel cümleleri tanımayı başarabiliyor. 90'lı yıllarda bir uzman Thomas Middleton tarafından yazılmış bir oyunun aslında Cardenio olduğunu iddia etmişti.

Yine bilgisayar ile yapılan benzeri bir başka araştırmada California Claremont Koleji profesörü Ward Eliot ve meslektaşları, Shakespeare’in eserlerindeki kelime ve söz kalıpları ve onların ne sıklıkta kullanıldıkları üzerinde çalışılmış ve kuşku duyulan isimlerin eserleriyle karşılaştırılmıştı.

Bu çalışma sonucunda Shakespeare’in arkasındaki ismin Christopher Marlowe olma ihtimali güçlenmişti. Shakesperae’in başarılı oyunlarından 4. Henry’nin 2. ve 3. perdelerinin Marlowe’un oyunlarından esinlenilerek yazıldığı kanısına varılmıştır.

Bilinen Marlowe'un Shakespeare ile aynı yılda doğduğu ve 29 yaşında öldüğü... Shakespeare'in parlak kariyeri de yine bilinene göre bu yıllardan sonra başlıyor. Dolayısıyla, Marlowe’un kendisine öldü süsünü verip Shakespeare adıyla yazmaya devam ettiği iddiası ortaya atılıyor.

Umberto Eco’nun Focault Sarkacı'nda dillendirilen iddia da bugün kimilerinin desteklediği bir başka komplo teorisidir... Buna göre Shakespeare'in bütün eserlerini aslında yazan Francis Bacon’dır. İngiliz Tapınak Şövalyeleri'nin Büyük Üstâdı ve ''Yeni Atlantis''in yazarı, Shakespeare oyunlarını toplumu yeniden inşaa etmek için Plan'ın bir parçası olarak kullanıyordu.

Second Maiden's Tragedy isimli bu oyun 90'lı ve 2000'li yıllarda Cardenio adıyla bir iki kez sahnelendi. Shakespeare uzmanlarının çoğu bu yorumu reddediyor.

2003 yılında Stephen Greenblatt ve Charles Mae ise Cervantes'in hikayesini Shakespeare'in bildik tarzını kullanarak yeniden yazmıştı. Greenblatt ''Shakespeare'ın kullandığı methodları kullanmaya çalıştım'' diyor. Bu versiyon tüm dünyada sahnelenmişti.

Clavicula Salomonis, Clavicula Salomonis, Süleyman'ın Anahtarı, Hz Süleyman'ın güçleriHer tiyatro grubu metin üzerinde kendilerince değişiklikler yapmış. Mesela Hindistan'da oyun daha çok görücü usulü evliliklerle ilgiliymiş, Mısır'da ise burjuvalar ve köktenciler…

Gary Taylor ise kendi versiyonunu oluşturmaya çalışırken elinden geldiğince Shakespeare'e ulaşmaya çalıştığını söylüyor. Taylor ''Yapmaya çalıştığım ilk şey 18. yüzyılda geldiği çok belli olan eklemelerden kurtulmaktı'' diyor. Taylor 18. yüzyıl metninde ''hayvani şiddet'' gibi tanımlamaların bulunduğunu, bunların Shakespeare zamanında kullanılıyor olmasının çok olası olmadığını söyledi.

Tecavüz ipucu sağladı ''Burda arkeolojik bir incelemeden bahsediyoruz'' diyen Taylor, kelimeler üzerinde karar verdikten sonra sahnelerin genelinin orjinal olup olmadığına karar vermeye çalışmış. ‘Shakespeare'i kim yazdı: Tarışmalı Will’ adlı kitabın yazarı Shapiro da aynı görüşte ''Akademisyenler arkeolojik bir inceleme yapıp Shakespeare'e ait olan hikayenin iskeletini bulmaya çalışıyor'' dedi.

18. yüzyıl metninde bulunan bir tecavüz sahnesi dikkat çekmiş. Taylor ''Tecavüze işaret eden tüm diyaloglar fazlasıyla 18. yüzyıl kokuyor. Bu da elimizdeki metnin orjinalden epeyce uzak olduğunu gösteriyor. Parçaları bir şekilde birleştirmek mümkün ancak bazen boşlukları da doldurmak gerekiyor. Öyle zamanlarda Shakespeare'in tarzından çok uzak olmadığını düşündüğüm cümleler kullanmaya çalışıyorum'' diyor.

Taylor'ın versiyonundaki tecavüz sahnesi oldukça yumuşatılmış. Buna tecavüzden çok ''zorla rıza gösterme'' de denebilir. Taylor bu yaklaşımın 17. yüzyıla daha uygun olduğu görüşünde.

Purdue Üniversitesi'nde Taylor tarafından düzeltilmiş versiyon ilk kez oynandığında, performansı izlemeye gelen onlarca Shakespeare uzmanı oyundan sonra Taylor'a önerilerini sunmuş.

Devam eden şüpheler Taylor'ın projesi Double Falsehood'un bir kısmının da olsa Shakespeare tarafından yazıldığı inancına dayanıyor. Ancak herkes aynı fikirde değil.

Oxford Üniversitesi Modern Drama profesörü, Tiffany Stark Theobald'ın açıkça bir Shakespeare taklitçisi olduğuna dikkat çekiyor. ''Ünlü bir taklitçinin çalışmasında Shakespeare'den izler bulmak isterseniz, kolaylıkla bulursunuz'' diyor.

Diğer akademisyenler ise biraz daha iyimser. James Shapiro ''Double Falsehood'un metnine Shakespeare eli değmiş. Ancak göz önünde bulundurmak lazım ki bir adaptasyonun adaptasyonunu yapmaya çalışıyoruz'' diyor.

Ona göre metinde Shakespeare'in orjinal kelimelerini bulmak mümkün, ancak aynı zamanda hayal gücünü de kullanmak gerekiyor.
* CERN'de garip birşeyler oluyor